PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • da grym reefer – prelude grey

Izvođač: da grym reefer - Naziv pesme: prelude grey 

Tekst & Prevod: da grym reefer - prelude grey Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od da grym reefer! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od da grym reefer i pogledajte koje još pesme imamo od da grym reefer u našoj arhivi, kao što je prelude grey.

ORIGINAL

Oh oh people of the earth
Listen to the warning
The Seer he said
Beware the storm that gathers here
Listen to the wise man
I see no day, I heard him say
So grey is the face of every mortal.
When U niggaz die, where U think Ur gonna go
Everybody saying heaven probably isn't gonna show
Cuz people dying everyday and nobody seems to care
They just say "That's the way it is. Nobody said that life was fair."
As I wake up in the morning
Stop
Walk over and grab the
Glock
Take it to the mirror and envision my melon
Pop
The only thing that probably
Stops
A nigga from pullin' the trigger is my son
I think about him sleeping & kiss him on the forehead.
I go into the living room and then turn on the news
The cleanup in the Gulf
Someone shot up a school
A man got shot in the head over bottle of booze
They murdered Dirty Mike
People are fools
Nobody gives a damn
We just be goin' ham and don't do shit over real shit if U really just
think about it
Nobody speaks about it
So where U figure out a revolution will be televised?
Preachers won't even preach about it!
(Chorus)
I see no day, I heard him say
So grey is the face of every mortal.
I'm not a Christian rapper
cuz cursing isn't Christian
I'm just a nigga on some real shit if U really listening
I feel God gave me senses to speak and act with wisdom
Hell I just wanna share 'em
Haters just wanna diss him
I am that fucking Phoenix rising from the blunt ashes
Almost everything around a nigga is tragic, tornadic.
Sending u hating faggots somewhere back over the rainbow w/ my steel dick in your motherfuckin' mouth nigga...
No homo
This ain't a porno or promo
This is the intro
Since Da Nickel rules got thrown back out the window.
Now I'm back up in the game; the game's got back suspenful
Niggaz don't know my name all they just know is just my shit's dope
Lighting up an incense
Smoking on some indo
Working on some dope shit
Talking to my kinfolk
That's for those inquiring wondering what I've been up to.
Before that was Da Nickel
Before that it was Phukk U!!!
And now....
I see no day, I heard him say
So grey is the face of every mortal.

PREVOD

Ох људи људи на земљи
Послушајте упозорење
Казао је видиоц
Чувајте се олује која се овдје окупља
Слушај мудраца
Не видим дан, чуо сам га како говори
Тако је сиво лице сваког смртника.
Кад У црњаци умру, куда мислите да ће Ур отићи
Сви који кажу да небо вероватно неће показати
Јер људи свакодневно умиру и изгледа да никог не занима
Само кажу: "Тако је. Нико није рекао да је живот поштен."
Док се будим ујутро
Зауставити
Приђите и зграбите
Глоцк
Однесите га до огледала и замислите моју диње
Поп
Једино што вероватно
Зауставља се
Црња што сам повукао окидач је мој син
Мислим да је спавао и пољубио га у чело.
Улазим у дневну собу и укључим вести
Чишћење у Заливу
Неко је упуцао школу
Човек је упуцан у главу због флаше пића
Убили су Прљавог Микеа
Људи су будале
Нико не проклети
Ми само идемо на шунку и не правимо се због правог срања ако У стварно само
размисли о томе
Нико не говори о томе
Па где У схватити да ће револуција бити емитована?
Проповедници неће ни проповедати о томе!
(Припев)
Не видим дан, чуо сам га како говори
Тако је сиво лице сваког смртника.
Ја нисам хришћанин репер
јер псовка није хришћанска
Ја сам само црња на неком стварном срању ако стварно слушам
Осећам да ми је Бог дао чула да говорим и делујем мудро
Само их желим делити
Мрзитељи га само желе изгубити
Ја сам тај јебени Феникс који се диже из тупог пепела
Готово све око црнце је трагично, торнадично.
Слање у мрзећи педере негде назад преко дуге са мојим челичним курацом у црњакињи ...
Нема хомо
Ово није порно или промо
Ово је увод
Откад су правила Да Ницкел бачена кроз прозор.
Сада сам поново у игри; игра се вратила сумњиво
Црњаци не знају моје име. Све што знају је само дрога мог срања
Запаљивање тамјана
Пуши неко индо
Радим на срању
Разговарам с родбином
То је за оне који се питају шта сам смислио.
Прије тога био је Да Ницкел
Прије тога био је Пхукк У !!!
И сада....
Не видим дан, чуо сам га како говори
Тако је сиво лице сваког смртника.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com