PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dar williams – end of the summer

Izvođač: dar williams - Naziv pesme: end of the summer 

Tekst & Prevod: dar williams - end of the summer Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od dar williams! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od dar williams i pogledajte koje još pesme imamo od dar williams u našoj arhivi, kao što je end of the summer.

ORIGINAL

The summer ends and we wonder where we are
And there you go, my friends, with your boxes in your car
And you both look so young
And last night was hard, you said
You packed up every room
And then you cried and went to bed
But today you closed the door and said
"We have to get a move on.
It's just that time of year when we push ourselves ahead,
We push ourselves ahead."
And it was cloudy in the morning
And it rained as you drove away
And the same things looked different
It's the end of the summer
It's the end of the summer,
When you move to another place
And I feel like the neighbor's girl who will never be the same
She walked alone all spring,
She had a boyfriend when the summer came
And he gave her flowers in a lightning storm
They disappeared at night in green fields of silver corn
And sometime in July she just forgot that he was leaving
So when the fields were dying, she held on to his sleeves
She held on to his sleeves
And she doesn't want to let go
'Cause she won't know what she's up against
The classrooms and the smart girls
It's the end of the summer
It's the end of the summer
When you hang your flowers up to dry
And I had a dream it blows the autumn through my head
It felt like the first day of school
But I was going to the moon instead
And I walked down the hall
With the notebooks they got for me
My dad led me through the house
My mom drank instant coffee
And I knew that I would crash
But I didn't want to tell them
There are just some moments when your family makes sense
They just make sense
So I raised up my arms and my mother put the sweater on
We walked out on the dark and frozen grass
The end of the summer
It's the end of the summer
When you send your children to the moon
The summer ends and we wonder who we are
And there you go, my friends, with your boxes in your car
And today I passed the high school, the river, the maple tree
I passed the farms that made it
Through the last days of the century
And I knew that I was going to learn again
Again, in this less hazy light
I saw the fields beyond the fields
The fields beyond the fields
And the colors are much brighter now
It's like they really want to tell the truth
We give our testimony to the end of the summer
It's the end of the summer,
You can spin the light to gold.

PREVOD

Љето се завршава и питамо се гдје смо
Ето, пријатељи моји, са кутијама у вашем ауту
И обоје изгледате тако младо
А синоћ је била тешка, рекли сте
Спакирали сте сваку собу
А онда си плакао и отишао у кревет
Али данас сте затворили врата и рекли
"Морамо кренути даље.
Управо то доба године када се гурамо напред,
Ми гурамо себе напред. "
Ујутро је било облачно
И кишило је док сте одлазили
И исте ствари изгледале су другачије
Крај лета је
Крај лета је,
Када се преселите на друго место
И осећам се као комшијска девојка која никада неће бити иста
Ходала је сама цело пролеће,
Имала је дечка кад је дошло лето
И дао јој је цвеће у олуји грома
Нестали су ноћу у зеленим пољима сребрног кукуруза
А негде у јулу она је само заборавила да он одлази
Па кад су поља умирала, држала га је за рукаве
Држала се за његове рукаве
И не жели да је пусти
Јер она неће знати против чега се бори
Учионице и паметне девојке
Крај лета је
Крај лета је
Кад своје цвеће објесите да се осуши
И сањао сам како ми јесен пуше кроз главу
Осјећао се као први дан у школи
Али уместо тога сам ишао на месец
И кренуо сам ходником
Уз свеске које су добили за мене
Отац ме водио кроз кућу
Моја мама је пила инстант кафу
И знао сам да ћу се срушити
Али нисам желео да им кажем
Постоје само неки тренуци када ваша породица има смисла
Они имају смисла
Тако сам подигао руке и моја мајка је обукла џемпер
Изашли смо на тамну и смрзнуту траву
Крај лета
Крај лета је
Када пошаљете своју децу на месец
Љето се завршава и питамо се ко смо
Ето, пријатељи моји, са кутијама у вашем ауту
И данас сам прошао средњу школу, реку, јаворово дрво
Прошао сам фарме које су успеле
Током последњих дана века
И знала сам да ћу поново учити
Опет у овом мање мутном светлу
Видела сам поља иза поља
Поља изван поља
А боје су сада много светлије
Као да стварно желе рећи истину
Своје сведочење дајемо крајем лета
Крај лета је,
Можете да окрећете светло у злато.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com