PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • david james fritch – o holy night

Izvođač: david james fritch - Naziv pesme: o holy night 

Tekst & Prevod: david james fritch - o holy night Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od david james fritch! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od david james fritch i pogledajte koje još pesme imamo od david james fritch u našoj arhivi, kao što je o holy night.

ORIGINAL

Oh holy, night! The stars are brightly shining,
It is the night of our dear Savior's birth.
Long lay the world in sin and error pining;
Till He appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yon-der breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees! Oh hear the angels voices!
O night divine, O night when Christ was born,
O night divine, O night, O night divine.
Led by the light of faith serenely beaming,
With glowing hearts by his cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from the orient land.
The King of kings lay thus in lowly manger,
In all our trials, born to be our friend.
He knows our need; to our weak-ness is no stranger.
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King! Your King! Be-fore Him bend.
(Choir)
Christ is our Savior, He's our King!
Praise Him ever more!
Truly He taught us to love one another;
His law is love, and His gospel is peace.
Chains shall He break, for the slave is our brother;
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.
Christ is the Lord, O praise His name forever!
His pow'r and glory ever more proclaim
His pow'r and glory ever more proclaim!

PREVOD

О, света ноћ! Звезде сјајно сијају,
То је ноћ рођења нашег драгог Спаситеља.
Дуго лежао свет у грешкама и грешкама;
Док се Он не појави и душа осети своју вредност.
Узбуђење наде радује се уморни свет,
Јер ион-дер ломи ново и славно јутро.
Падајте на колена! О, чујте анђеоске гласове!
О божанска ноћ, о ноћ кад се Христос родио,
О ноћ божанска, о ноћ, о ноћ божанска.
Предвођени светлошћу вере која мирно блиста,
Ужарених срца крај његове колевке стојимо.
Тако вођена светлошћу звезде слатко блиставе,
Ево мудраца из оријенталне земље.
Цар краљева лежао је тако у ниским јаслама,
У свим нашим искушењима, рођен да нам буде пријатељ.
Зна нашу потребу; нашој слабости није странац.
Ево ти краља! Пред Њим се тихо сагни!
Ево ти краља! Твој Краљ! Пре него што се сагне.
(Хор)
Христос је наш Спаситељ, Он је наш краљ!
Хвалите Га све више!
Заиста нас је научио да волимо једни друге;
Његов закон је љубав, а Његово јеванђеље је мир.
Ланце ће Он сломити, јер је роб наш брат;
И у Његово име престаће свако угњетавање.
Слатке химне радости у захвалном хору подижу ми,
Нека сви у нама славе Његово свето име.
Христос је Господ, хвалите Његово име заувек!
Његов моћ и слава све више проглашавају
Његов моћ и слава све више проглашавају!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com