PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • daz dillinger – feels good

Izvođač: daz dillinger - Naziv pesme: feels good 

Tekst & Prevod: daz dillinger - feels good Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od daz dillinger! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od daz dillinger i pogledajte koje još pesme imamo od daz dillinger u našoj arhivi, kao što je feels good.

ORIGINAL

(Feels so good)
Feels good to know that someone loves you
(To know someone loves you)
Feels good to know someone cares
(I want to feel you)
It's been a long time since I felt you
Just call my name I'll be there
(Feels so good)
Young Daz rollin' through high suburban, swervin'
Down the block, catchin' eyes and cutie pies
Observe, that is somethin' particular, met 'em ??? town
Home girl what's ya name, she replied the same
Yo baby lookin' fly, I could see it in her eye
Respect me, you best be prepared when you sex me
Since I let you tell it girl I could rock you 'til your heart stops
Down to your knees like just like havin' a seizure
Please you with the conversation ?? ???
Later on, have you chillin' talkin' 'bout livin' lavish and bubble bathes
Kickin' it on the Ave, young Daz trippin' off the times we had
Wasn't usual but it was crucial, that I had the bomb and you had it
Couldn't even get mad, it wasn't expected from the baddest girl around town
I paged you early in the day, by 10:30 have it all locked down
What you did to me couldn't be duplicated, you made it the bomb
Even playa hated sometimes, keep in mind
When you laid your head, you knew you laid it in the right place
When you gave it up girl, you knew you ran the right race
Make it hot and sweet, give your body to me
Young Daz, sho' 'nuff gon' get it, home girl
And it feels good baby
In my mind's eye all I see is time passin' by
Will I make it to the other side
Ready to ride, we was all born to die
But will I die alone, baby girl what's it gon' be
She got the bombest shape I ever seen before
Man, she got a brother thinkin' 'bout never doin' wrong, man
Go on girl with your bad ass
She got her own bank account, makin' her own cash
I might be movin' to fast, but with an ass shaped like that
She's the shit, plus she makes her own money, she ain't after my chips
I mean what more could I ask for, what else would I blast for
Catch a G dippin' by high at the sky, I lace the game
Everybody wants the best, and every gangsta has a gangstaress
When I pulled on the block lovin' the hood like a muthafucka
Then I seen my girl, felt good from that moment on
Yo Daz (get busy)
Kurupt (get busy)
All my ladies (get busy)
It don't stop (get busy)
Ay yo Daz (get busy)
Kurupt (get busy)
It don't stop why'all (get busy)
It don't stop why'all (get busy)
Who ya down for (you)
To ride or die, to lie, baby just for you)
Wouldn't trade you for no money or no girls
It was me and you to rule the world
(it was me and you to rule the world)
She cruise my neighborhood draggin' the ground
Layin' it down on hundred spokes
Flossin' with her home girls with no shirt
Pull around the corner, Dana Dane's shinin'
She see me on the grind and on the front line and
You know where I hang, about handlin' things
Be on the corner where the bangers bang
Flossin' the neighborhood with your home girls yellin' 'whoo, whoo'
Lookin' extra cute, G'd in my Coupe
Get your bounce on baby girl, I love her
Plus you'll bounce with me, I adore her
'Cause she'll blaze an ounce with me (say what)
Khakis more creased than mine
She's gangstafied, she wears Dickies not Calvin Kleins
Never ignore me 'cause she adores me, ya know, ya know

PREVOD

(Тако прија)
Осјећам се добро кад знате да вас неко воли
(Да знам да те неко воли)
Добро је знати да је некога стало
(Желим да те осетим)
Прошло је доста времена откад сам те осетио
Само ме назовите ја ћу бити тамо
(Тако прија)
Млади Даз котрља се кроз високо предграђе, свервин
Доље, ухватите очи и слатке торте
Примјетите, то је нешто посебно, срели сте их ??? Град
Домаћа девојка како се зовеш, одговорила је исто
Јооо, изгледа како лети, могао сам је видети у оку
Поштуј ме, најбоље се спреми кад ме сексаш
Пошто сам ти рекао да девојко могу да те залутам док ти срце не стане
Доље до кољена као да има напад
Молим вас за разговор ?? ???
Касније, да ли можете да се пробудите и разговарате о раскошним купкама и мехурићима
Избацујемо га на Авеју, млади Даз искочи из времена које смо имали
Није било уобичајено, али било је пресудно, да сам имао бомбу и ти си је имао
Није се могло ни наљутити, то се није очекивало од најгорих цура по граду
Замолио сам вас рано током дана, до 10:30 све је закључано
Оно што сте ми урадили не може се умножити, направили сте бомбу
Имајте на уму чак и да се плаиа мрзи
Кад сте положили главу, знали сте да сте је положили на право место
Кад си се одрекао девојке, знао си да си водио праву трку
Нека вам буде топло и слатко, дајте ми своје тело
Млади Даз, шо 'нуфф гон' схвати, кућна девојко
И то је добро дете
У мом уму све што видим време пролази
Хоћу ли прећи на другу страну
Спремни за вожњу, сви смо рођени да умремо
Али хоћу ли умрети сама, девојчице шта ће бити
Добила је најсмртоноснији облик који сам икад видјела
Човјече, она има брата који мисли како се никад не ради криво, човјече
Иди на девојку са твојим лошим дупетом
Добила је властити банковни рачун, зарађујући своју готовину
Могао бих да се постим, али са дупетом у облику таквог
Она је срање, плус што зарађује сопствени новац, не тражи моје чипс
Мислим, шта бих више могао да тражим, шта бих друго експлодирао
Ухватим Г пад на висини на небу, ја вежем ту игру
Сви желе најбоље, а свака гангста има гангстаресс
Кад сам се повукао за блок, љубио сам се за капуљачу као мутхафуцка
Тада сам видео своју девојку, осећала се добро од тог тренутка
Ио Даз (заузети се)
Курупт (заузети се)
Све моје даме (забавите се)
Не престаје (заузети се)
Аи ио Даз (заузети се)
Курупт (заузети се)
Не престаје зашто се сви (заузети)
Не престаје зашто се сви (заузети)
За кога си ти (ти)
Возити или умрети, лагати, душо само за тебе)
Не бих те продао без новца или без девојака
Ја и ти смо владали свијетом
(Ја и ти смо владали светом)
Крстарила је мојим квартом и вукла се по земљи
Постављајући га на сто жбица
Лебди у кући са својим девојкама без мајице
Повуци се иза угла, Дана Дане је сјао
Виде ме на млетју и на првој линији и
Знате где висим, о стварима око руковања
Будите на углу где шишке ударају
Флоссин 'сусједство са својим кућним дјевојкама иеллин' вхоо, вхоо '
Изгледно симпатично, упао бих у мој купе
Освети дете, волим је
Плус што ћеш одскакати са мном, обожавам је
Јер ће она упалити унцу са мном (реци шта)
Кхакији су се више нагурали од мојих
Она је гангстафикована, носи Дицкиес, а не Цалвин Клеинс
Никада ме немојте игнорисати јер ме обожава, знате

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com