PREVOD24.COM

Izvođač: dc talk - Naziv pesme: walls 

Tekst & Prevod: dc talk - walls Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od dc talk! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od dc talk i pogledajte koje još pesme imamo od dc talk u našoj arhivi, kao što je walls.

ORIGINAL

Man against man just ain't the plan
It's time for God's people to take a stand
I mean brother to brother, black to white
Stand up to the problem and begin to fight
Not against each other, you're wastin' time
Yo, I'm referring to a battle of minds
Not through debate or writin' on the walls
This kinda action is delayin' the cause
An eye for an eye, fight fire with fire
It's our turn to take it one step higher
Gotta live by example, show brotherly love
We're together on Earth, we'll be together above
So we're
[Chorus:]
Tearin' down the walls
Of segregation
Unity abroad
New revelation
Tearin' down the walls
Of segregation
Unity abroad
In every nation
To label churches by color ain't nothin' but wrong
We're in the same crew, we're singin' one song
If you're in God's army, that makes you my kin
Yo, ourmon bond is the Father of men
Of all attributes that we should possess
Love is in the Word ahead of all the rest
No negotiation to love a certain nation
All means all, with no discrimination
Boy, we can set a precedence the world can cop
Yo, fellow believer, now's the time to stop
Racism within our lines
Today is the time for this love to shine
So we're
[Chorus:]
Judge a man by his heart, not color of skin
God views a man from what's held within
And, you're called one of His, so you gotta know
To be Christ-like is the way that you go
And my brothers and sisters in one accord
Yo, we're the sheep, and the Shepherd's the Lord
So whether black sheep, white sheep, or even swirl
God watches over all the sheep of the world
So tell me whassup when ya know themand
The Word's bold, "Love your fellow man!"
And treat him like you would treat yourself
Pull brotherly love off ya dusty shelf
[Chorus: Repeat 3X]

PREVOD

Човек против човека само није план
Вријеме је да Божји људи заузму став
Мислим брат на брата, црно на бело
Устаните уз проблем и почните да се борите
Не једни против других, губите време
Ио, мислим на битку ума
Не кроз расправу или писање по зидовима
Ова врста акције касни са узроком
Око за око, борите се ватром с ватром
Дошао је ред да је подигнемо корак више
Морам живети пример, показати братску љубав
На Земљи смо заједно, бит ћемо горе изнад
Дакле, ми смо
[Припев:]
Тргати по зидовима
Од сегрегације
Јединство у иностранству
Ново откривење
Тргати по зидовима
Од сегрегације
Јединство у иностранству
У сваком народу
Означавање цркава бојом није ништа, али погрешно
У истој смо екипи, пјевамо једну пјесму
Ако сте у Божјој војсци, то вас чини мојим сродницима
Јо, наша веза је Отац људи
Од свих својстава које бисмо требали да поседујемо
Љубав је у Речи испред свих осталих
Нема преговора да бисте волели одређени народ
Све значи све, без дискриминације
Човече, можемо поставити предност коју свет може опоравити
Јој, друже верниче, сада је време да престанемо
Расизам у нашим линијама
Данас је време да ова љубав засјати
Дакле, ми смо
[Припев:]
Процијените човјека по срцу, а не по боји коже
Бог гледа човека из онога што се задржава у себи
А, зовеш се једним од Његових, па мораш знати
Бити налик Христу је пут којим се крећеш
И моја браћа и сестре у једном споразуму
Ио, ми смо овце, а Пастир је Господ
Дакле, било да је црна овца, бела овца или чак вртлог
Бог пази на све овце на свету
Па реците ми шта то радите кад знате
Ријеч је подебљана, "Воли свог човека!"
И односите се према њему као према вама
Извуците братску љубав са прашњаве полице
[Збор: Понављање 3Кс]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com