PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • destiny s end – transition

Izvođač: destiny s end - Naziv pesme: transition 

Tekst & Prevod: destiny s end - transition Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od destiny s end! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od destiny s end i pogledajte koje još pesme imamo od destiny s end u našoj arhivi, kao što je transition.

ORIGINAL

Genesis, synthesis, a child born a slave
Alertness, awareness, the gift of self control
Artificial entity programmed to reproduce
Parasites in tide pools confined inside machines
Expanding, mutating, experiment out of hand
Intelligence hyper-evolving, an embryonic state
Rise beyond our limits, we shed our man made skins
Enslaving our creators, we live them unaware
Move in position, reining over man
Facing transition, taking over man
Outpacing and growing beyond all life based thought
Displacing humanity on evolution's scale
Reaching divinity, we take another step
We become the new creators, masters of the flesh
[Chorus]
Move in position, reining over man
Facing transition, taking over man
Move in position, reining over man
Facing transition, taking over man
We take our place in line
I walk among men
Born of technology, son of machine
Body of man
Bringing the news of your fate from the non-life
The circle ends
Plumes of data, sphere of life
A shapeless power overlord
An era ends, a game begins
The human mind now obsolete
[Chorus]

PREVOD

Генеза, синтеза, дете рођено као роб
Упозорење, свест, дар самоконтроле
Вештачки ентитет програмиран за репродукцију
Паразити у плимним базенима у машинама
Проширивање, мутирање, експеримент без надзора
Хипер-еволуција интелигенције, ембрионално стање
Успон изнад наших граница, ми смо скинули своје људске коже
Робујући ствараоце, живимо их несвесни
Померите се у положају, обуздавајући човека
Суочавање са транзицијом, преузимање човека
Надмашивање и раст изнад свих животних мисли
Расељавање човечанства на еволуционим размерама
Дошавши до божанства, ми предузимамо још један корак
Постајемо нови ствараоци, господари тела
[Припев]
Померите се у положају, обуздавајући човека
Суочавање са транзицијом, преузимање човека
Померите се у положају, обуздавајући човека
Суочавање са транзицијом, преузимање човека
Заузимамо своје место у реду
Шетам међу мушкарцима
Рођен из технологије, син машине
Тело човека
Доношење вести о вашој судбини из неживота
Круг се завршава
Перје података, сфера живота
Безоблични господар моћи
Завршава се ера, почиње игра
Људски ум је сада застарео
[Припев]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com