PREVOD24.COM

Izvođač: die antwoord - Naziv pesme: o 

Tekst & Prevod: die antwoord - o Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od die antwoord! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od die antwoord i pogledajte koje još pesme imamo od die antwoord u našoj arhivi, kao što je o.

ORIGINAL

O'connell Maura
Wandering Home
Teddy O'neill
I dreamt all last night
Oh bad 'cess to my dreaming
I'd die if I thought t'woulde surely to pass
I dreamt while the tears down my pillow were rolling
That Teddy was courting another fair lass.
And didn't a wake with a weeping and a wailing
The pain in my heart was too deep to conceal
My mother cried "Nora dear, what is your ailing?"
But all I could answer was Teddy O'Neill.
I see the old cabin beyond the wee boreen
I see the old crossroads where we used to dance
I ramble the lane where he called me his stoirin
And my girlish heart was so full of romance.
But now all is so dark and so dreary
All dark and all silent, no piper, no reel
Not even the sun through the casement shines cheery
Since I lost my darling love, Teddy O'Neill.
I remember the day when the big ship was sailing
And the time it hade for my love to depart
How I cried like a child; oh goodbye to you Teddy
With a tear on my cheek and a stone in my heart.
He said t'was to better his fate' he went roaming
But what would be gold to the joy I would find
If he'd onlye back to me tender and loving,
Yet poor but my own darling Teddy O'Neill.

PREVOD

О'цоннелл Маура
Лутајући дом
Тедди О'неилл
Сањао сам целу синоц
О, лоше моје сање
Умро бих да сам мислио да би сигурно прошао
Сањао сам док су се сузе низ мој јастук ваљале
Тај Тедди је удварао још једну поштену госпођицу.
И није се пробудио са плачем и плачем
Бол у мом срцу је била превише дубока да би се прикрила
Моја мајка је плакала "Нора драга, шта ти је мука?"
Али све што сам могао да одговорим био је Тедди О'Неилл.
Стару кабину видим иза платна
Видим старо раскрсницу на којој смо некада плесали
Пробијам се стазом гдје ме је назвао својим стоирином
А моје девојачко срце било је тако пуно романтике.
Али сада је све тако мрачно и тако туробно
Све мрачно и потпуно тихо, без пиперица, без рола
Чак ни сунце кроз облог не весели
Откако сам изгубио драгу љубав, Тедди О'Неилл.
Сјећам се дана када је велики брод запловио
А и време одласка моје љубави
Како сам плакао као дете; збогом Тедди
Са сузом на образу и каменом у срцу.
Рекао је: "Боље би било судбини", он је гостовао
Али шта би било злато од радости коју бих нашао
Да ми се само вратио нежан и љубазан,
Ипак сиромашан, али мој драги Тедди О'Неилл.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com