PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dog is dead – two devils dog is dead

Izvođač: dog is dead - Naziv pesme: two devils dog is dead 

Tekst & Prevod: dog is dead - two devils dog is dead Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od dog is dead! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od dog is dead i pogledajte koje još pesme imamo od dog is dead u našoj arhivi, kao što je two devils dog is dead.

ORIGINAL

I knew this one young girl who'd tell the trees and the grass,
to read us all their favorite stories
'till we'd kiss and we'd laugh,
and we'd write to the devil, tell him he's a bad influence,
'cos it's not worth playing God when you're the story in the making,
(Love x2)
Tiptoe through the crowd and tiny faces I can't bear,
'till I tripped and found your body at the bottom of the stairs.
I took you to the hospital where you didn't seem to care
You just smiled and asked the time
Because its the story in the making.
(Love Oooooh ooooh, Oooooh, oooh, Ooooooh ooooh, Oooooh ooooh....)
And it just wasn't right and you got sick and I got scared
I'd have had something to say if I had only been prepared
And the girl just left me shaking in the corners of my room
While your face is changing colour, it's the story in the making.
(Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh)
Lately I've been down 'cos there's a beast under the bed.
And there's always something crawling between my feet and in my head.
I take a long walk to the hospital, but I couldn't stand the smell,
'cos your always changing color,
the decrease in your health.
Now I'm trapped between two devils, shiny teeth, and shiny hair,
there's an honest love to find somewhere.
If we don't stop now we'll be dead by summer.
Oooooh.... you tell me there's a reason... Why our love's collapsed.
Oooooh.... We're tiny little creatures..... In a canister...
Oooooh.... You tell me there's a reason.... That our love collapsed.
You tell me there's a reason.... That our love collapsed....
It's just a feeling... But I'm into that.

PREVOD

Знао сам једну девојку која би говорила дрвећу и трави,
да нам читају све њихове омиљене приче
док се не бисмо пољубили и смејали,
и писали бисмо ђаволу, говорили му да има лош утицај,
јер не вреди се играти Бога кад сте у причи,
(Љубав к2)
На прстима кроз гомилу и ситна лица која не могу да поднесем,
све док се нисам спотакнуо и пронашао ваше тело на дну степеница.
Одвела сам те у болницу где ти се није чинило
Само сте се насмејали и питали време
Јер је његова прича у настајању.
(Волим Ооооох оооох, Ооооох, ооох, Оооооох оооох, Ооооох оооох ....)
И једноставно није било у реду и ти си се разболео, а ја сам се уплашила
Имао бих нешто да кажем да сам само припремљен
А девојка ме је управо дрхтала у угловима моје собе
Док ваше лице мења боју, то је прича у настајању.
(Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу билоуууууууууууууууууууууу)
У последње време сам доле, јер је испод кревета звер.
И увек ми нешто пуже између стопала и у глави.
Дуго сам прошетао до болнице, али нисам могао да поднесем мирис,
јер ваша боја се увек мења,
смањење вашег здравља.
Сад сам заробљен између два ђавола, сјајних зуба и сјајне косе,
постоји искрена љубав да се негде нађе.
Ако сада не престанемо, до лета ћемо бити мртви.
Ооооох .... ти ми реци да постоји разлог ... Зашто се наша љубав срушила.
Ооооох .... Ми смо мала бића ..... У канистеру ...
Ооооох .... Кажете ми да постоји разлог .... Да се ​​наша љубав срушила.
Кажете ми да постоји разлог .... Да се ​​наша љубав срушила ....
То је само осећај ... Али ја сам у томе.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com