PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • don henley – they re not herey re not coming

Izvođač: don henley - Naziv pesme: they re not herey re not coming 

Tekst & Prevod: don henley - they re not herey re not coming Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od don henley! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od don henley i pogledajte koje još pesme imamo od don henley u našoj arhivi, kao što je they re not herey re not coming.

ORIGINAL

From the Arizona desert
To the Salisbury plain
Lights on the horizon
Patterns on the grain
Anxious eyes turned upward
Clutching souvenirs
Carrying our highest hopes and our darkest fears
They swear there was an accident back in '47
Little man with a great big head
Splattered down from heaven
Government conspiracy; cover-ups and lies
Hidden in the desert under endless skies
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No time for heroes, no place for good guys
No room for rocky the flying squirrel
They're not here, they're not coming
Not in a million years
Turn your weary eyes back homeward
Stop your trembling, dry your tears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming
Would they pile into the saucer
Find Orlando's rat and hug it?
Go screaming through the universe
Just to get Mcnuggets?
Well, I don't think so, I don't think so
It's much too dangerous, it's much too strange
Here in a world that won't give Oprah no home on the range
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No authenticity, no sign of soul
The radio won't play George and Merle
They're not here, they're not coming
Not in a million years
'Til we put away our hatred
'Til we lay aside our fears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my sister
They're not here, they're not coming
To this garden we were given
And always took for granted
It's like my daddy told me, 'you just bloom where you're planted'
Now you long to be delivered
From this world of pain and strife
That's a sorry substitution for a spiritual life
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No place for sentiment, no room for romance
Bring back the duke of earl
They're not here, they're not coming
Not in a million years
Turn your hopes back homeward
Hold your children, dry their tears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming
They're not here, they're not coming
Not in a million years
'Til we put away our hatred
And lay aside our fears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming

PREVOD

Из пустиње Аризоне
У равницу Салисбури
Светла на хоризонту
Обрасци на зрну
Узнемирене очи окренуте нагоре
Стежући сувенире
Носећи своје највеће наде и најмрачније страхове
Куне се да је несрећа била '47
Мали човек са великом великом главом
Испрскани с неба
Владина завера; заташкавања и лажи
Скривен у пустињи под бескрајним небом
Па, хладно је, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно
Пост, постмодерни свет
Нема времена за хероје, нема места за добре момке
Нема места за стјеновиту летећу вјеверицу
Нису овде, не долазе
Ни за милион година
Вратите своје уморне очи кући
Престани да дрхтиш, осуши сузе
Можда ћете видети небеса како трепере
Можда ћете чути брујање космоса
Али обећавам ти, брате мој
Нису овде, не долазе
Да ли би се гомилали у тањир
Пронаћи Орландовог пацова и загрлити га?
Иди вриштећи кроз универзум
Само да узмем Мцнуггетса?
Па, мислим да није, мислим да није
Превише је опасно, превише је чудно
Овде у свету који Опрах неће пружити дом на полигону
Па, хладно је, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно
Пост, постмодерни свет
Ни аутентичности, ни трага душе
Радио неће пуштати Георгеа и Мерлеа
Нису овде, не долазе
Ни за милион година
'Док не уклонимо своју мржњу
„Док не оставимо по страни своје страхове
Можда ћете видети небеса како трепере
Можда ћете чути брујање космоса
Али обећавам ти, сестро моја
Нису овде, не долазе
У ову башту смо добили
И увек се подразумевало
То је као што ми је тата рекао, 'ти само цветаш тамо где си посађен'
Сада чезнете да будете испоручени
Из овог света бола и свађе
То је жалосна замена за духовни живот
Па, хладно је, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно, хладно
Пост, постмодерни свет
Нема места за осећања, нема места за романтику
Вратите војводу грофа
Нису овде, не долазе
Ни за милион година
Вратите наде кући
Држите своју децу, сушите им сузе
Можда ћете видети небеса како трепере
Можда ћете чути брујање космоса
Али обећавам ти, брате мој
Нису овде, не долазе
Нису овде, не долазе
Ни за милион година
'Док не уклонимо своју мржњу
И оставите по страни наше страхове
Можда ћете видети небеса како трепере
Можда ћете чути брујање космоса
Али обећавам ти, брате мој
Нису овде, не долазе

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com