PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • donald lawrence and the tri city singers – a message for the saints

Izvođač: donald lawrence and the tri city singers - Naziv pesme: a message for the saints 

Tekst & Prevod: donald lawrence and the tri city singers - a message for the saints Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od donald lawrence and the tri city singers! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od donald lawrence and the tri city singers i pogledajte koje još pesme imamo od donald lawrence and the tri city singers u našoj arhivi, kao što je a message for the saints.

ORIGINAL

Intro:
This is for the saints,
a message for the saints,
this is for the saints.
Chorus 1:
Why cant I wait on the Lord,
why cant I wait on Jesus?
Job waited, tell me why;
if it takes all day, all night,
Ill wait on the Lord.
Verse 1:
The day is dim, the situation critical,
my chances slim, but I wont go getting all analytical,
God made me a promise and His word is true,
If you trust in God like me,
Hell do the same for you.
Bridge:
When it gets right down to it,
seems all hope is gone;
dont give up, dont give in,
remember this song and ask yourself the question
Chorus
Verse 2:
Job was the man, he was sick so long,
lost everything he had, flesh fell from his bones.
God made me a promise and His word is true,
if you trust in Him like me,
Hell do the same for you.
Bridge
Chorus 1
Chorus 2:
They that wait shall renew their strength,
they shall mount up of wings as eagles.
They shall run and never get weary,
they shall walk and not faint.
Vamp 1:
Im gonna wait,
Im gonna wait,
Im.
Vamp 2:
Im gonna wait,
Im gonna wait on the Lord.
Im gonna wait,
Im gonna wait on Jesus.
Im gonna wait,
Im gonna wait on the Lord;
if it takes all day, all night,
Ill wait on the Lord.
Ending:
Wait.

PREVOD

Увод:
Ово је за свеце,
порука за свеце,
ово је за свеце.
Рефрен 1:
Зашто не могу да чекам Господа,
зашто не могу да чекам Исуса?
Посао је чекао, реците ми зашто;
ако треба цео дан, целу ноћ,
Чекаћу на Господа.
Стих 1:
Дан је слаб, ситуација критична,
моје шансе су мале, али нећу ићи аналитички,
Бог ми је дао обећање и Његова реч је истинита,
Ако се уздаш у Бога попут мене,
Пакао уради исто за тебе.
Мост:
Кад дође до тога,
изгледа да је нестала свака нада;
не одустај, не попуштај,
запамтите ову песму и поставите себи питање
припев
2. стих:
Јоб је био човек, толико је дуго био болестан,
изгубио све што је имао, месо му је испало из костију.
Бог ми је дао обећање и Његова реч је истинита,
ако му верујеш као ја,
Пакао уради исто за тебе.
Мост
Рефрен 1
Рефрен 2:
Они који чекају обновиће своју снагу,
уздигнуће се на крилима као орлови.
Они ће трчати и никада се неће уморити,
ходаће и неће падати у несвест.
Вамп 1:
Сачекаћу,
Сачекаћу,
Им.
Вамп 2:
Сачекаћу,
Сачекаћу Господа.
Сачекаћу,
Сачекаћу Исуса.
Сачекаћу,
Сачекаћу Господа;
ако треба цео дан, целу ноћ,
Чекаћу на Господа.
Крај:
Чекати.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com