PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • donald lawrence – let the word do the work

Izvođač: donald lawrence - Naziv pesme: let the word do the work 

Tekst & Prevod: donald lawrence - let the word do the work Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od donald lawrence! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od donald lawrence i pogledajte koje još pesme imamo od donald lawrence u našoj arhivi, kao što je let the word do the work.

ORIGINAL

One word away! One word away!
The power of life and death is in what you say
Ooh
One word away! One word away!
If you start confessing, you will start possessing
The key to your success is a word away!
3times
Seek the work speak the word to life
Its in the book LOOK
Read the verses twice
You can posses the best of the best
And yes
If you could confess, it could yours unless
You don't believe'
But we got faith and we speak life
I wish that y'all could see y'all face
Cause I see prosperity greatness all over you
Just speak and then God will start showin you
Your ministry is built on faith
Your talents about to be booked for 12 months straight
See -Certain levels was unreachable
But if you just speak it, who am I preachin to
I'm not hear to rap I'm just teachin you
The word works but first you gotta speak it
To
Your life every goal is still achievable
So Believe it and receive it, release it right now!
One word away
Cause it's only
One word away! One word away!
The power of life and death is in what you say
Ooh
One word away! One word away!
If you start confessing, you will start possessing
The key to your success is a word away!
I speak
New homes affordable mortgages
Acres of Land Lord I want all of this
I speak
A new job that doubles my salary I believe God will make it reality
To sow seed and reap the harvest
It's in the word I'mma bless you regardless
I speak
A new car whatever you send to me
But let the gas prices drop tremendously
Lord I speak
That you bless me abundantly gimme the strength whenever the enemyes for me
I will pass this test
This is God's work at it's best
I-I-I I speak
Wealth in your life Health in your life
For all the pain you felt in your life
Break out let God break in
Just watch the places that God will take you
It is
One word away! One word away!
The power of life and death is in what you say
Ooh
One word away! One word away!
If you start confessing,
You will start possessing
The key to your success is a word away!
Let the word do the work
Let the word Let the word do the work
Let the word do the work
Let the word,Let the word do the work
Let the word do the work
Let the word Let the word do the work
Let the word do the work
Let the word Let the word do the work
I speak
Healing Prayer is the answer The doctor said there's not more cancer
I speak
Increase so you could live, set free forget how the economy is
I speak
Your family members locked in jail new trial second chance my God don't fail
I speak
Blessing purchase possession, by faith just make your professions
If you start confessing you will start possessing
If you start confessing you will start possessing
If you start confessing you will start possessing
If you start confessing you will start possessing
If you start confessing you will start possessing
If you start confessing you will start possessing
The key to your success is a word away

PREVOD

Једна реч далеко! Једна реч далеко!
Моћ живота и смрти је у ономе што ви кажете
Оох
Једна реч далеко! Једна реч далеко!
Ако почнете да исповедате, почећете да поседујете
Кључ за ваш успех је реч далеко!
3 пута
Тражите да дело говори реч животу
То је у књизи ПОГЛЕД
Прочитајте стихове два пута
Можете да поседујете најбоље од најбољих
И да
Ако можете да признате, могло би и ваше, осим ако
Не верујес'
Али добили смо веру и говоримо живот
Волио бих да сте могли видјети свако лице
Јер свуда видим величину просперитета
Само говори и тада ће те Бог почети показивати
Ваша служба је изграђена на вери
Твоји таленти биће резервисани 12 месеци
Видите - одређени нивои су били недоступни
Али ако то само изговорите, коме предлажем
Не чујем за рап, само те учим
Реч делује, али прво морате да је изговорите
До
Сваки ваш живот је сваки циљ и даље остварив
Зато верујте и примите га, одмах га пустите!
Једна реч
Јер је то само
Једна реч далеко! Једна реч далеко!
Моћ живота и смрти је у ономе што ви кажете
Оох
Једна реч далеко! Једна реч далеко!
Ако почнете да исповедате, почећете да поседујете
Кључ вашег успеха је нестати реч!
ја говорим
Нове хипотеке по повољним ценама
Ари земље Господара желим све ово
ја говорим
Нови посао који удвостручује моју плату, верујем да ће Бог то и остварити
За сејање семена и жети жетву
То је у речи да те без обзира благословим
ја говорим
Нови ауто шта год да ми пошаљете
Али нека цене гаса страховито опадну
Господе, говорим
Да ме благословиш обилно дајем снагу кад год ме непријатељи
Проћи ћу овај тест
Ово је Божје дело у најбољем случају
И-И-И спеак
Богатство у вашем животу Здравље у вашем животу
За сву бол коју сте осетили у животу
Прекини нека Бог провали унутра
Само пазите на места која ће вас Бог заузети
То је
Једна реч далеко! Једна реч далеко!
Моћ живота и смрти је у ономе што ви кажете
Оох
Једна реч далеко! Једна реч далеко!
Ако почнете да се исповедате,
Почећете да поседујете
Кључ вашег успеха је нестати реч!
Нека реч уради свој посао
Нека реч нека нека реч ради
Нека реч уради свој посао
Нека реч, нека реч уради дело
Нека реч уради свој посао
Нека реч нека нека реч ради
Нека реч уради свој посао
Нека реч нека нека реч ради
ја говорим
Хеалинг Праиер је одговор Доктор је рекао да није више рак
ја говорим
Повећајте се како бисте могли да живите, ослободите се заборава економије
ја говорим
Чланови ваше породице закључани у затвору ново суђење, друга прилика да мој Бог не пропадне
ја говорим
Благословите куповину у поседу, вера само чини ваше професије
Ако започнете са исповедањем, почећете да поседујете
Ако започнете са исповедањем, почећете да поседујете
Ако започнете са исповедањем, почећете да поседујете
Ако започнете са исповедањем, почећете да поседујете
Ако започнете са исповедањем, почећете да поседујете
Ако започнете са исповедањем, почећете да поседујете
Кључ вашег успеха је отклањање речи

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com