PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • ed harcourt – the music box

Izvođač: ed harcourt - Naziv pesme: the music box 

Tekst & Prevod: ed harcourt - the music box Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od ed harcourt! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od ed harcourt i pogledajte koje još pesme imamo od ed harcourt u našoj arhivi, kao što je the music box.

ORIGINAL

The music box
Is all that's left in the empty house
Must've left it when they moved out
In a hurry to flee the town
Armoured tanks
Broke through all of the soldier's ranks
You can be sure they weren't shooting blanks
From bodies laid out on the ground
There's a song your father had sung
When you were just knee high
Now a soldier plays the same tune
From the toy you left behind
Something to remind you
Something to remind you
Burnt to black
There's a face you don't recognise
Just a doll with hollow eyes
And a feeling you can't describe
In factories
Toys are made by thepanies
Who create our killing machines
So the planet can rest at ease
There's a story you had to hear
When you couldn't sleep at all
Now the pages are burning in some
Sad unholy war
Something to remind you
Something to remind you
Something to remind you
The ones you left behind you
Something to remind you
Something to remind you
Something to remind you
The ones you left behind you
The music box
Plays a song that I used to love
But now I can't remember what it was
For my memory has faded

PREVOD

Музичка кутија
Је ли све што је остало у празној кући
Сигурно су га оставили кад су се одселили
У журби је да напусти град
Оклопни тенкови
Пробио се кроз све војничке редове
Можете бити сигурни да нису гађали празнине
Од тела положених на земљу
Постоји песма коју је ваш отац отпевао
Кад си био висок у кољену
Сада војник свира исту мелодију
Од играчке коју си оставио иза себе
Нешто што би вас подсетило
Нешто што би вас подсетило
Изгорело на црно
Постоји лице које не препознајеш
Само лутка са шупљим очима
И осећај који не можете да опишете
У фабрикама
Играчке производе компаније
Ко ствара наше машине за убијање
Тако да се планета може одмарати лако
Морали сте да чујете причу
Кад ниси могао уопште спавати
Сад неке странице горију
Тужни нечасни рат
Нешто што би вас подсетило
Нешто што би вас подсетило
Нешто што би вас подсетило
Оних које сте оставили за собом
Нешто што би вас подсетило
Нешто што би вас подсетило
Нешто што би вас подсетило
Оних које сте оставили за собом
Музичка кутија
Репродукује песму коју сам волео
Али сада се не могу сјетити што је то било
Моје памћење је изблиједјело

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com