PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • edgar broughton band – evening over rooftops

Izvođač: edgar broughton band - Naziv pesme: evening over rooftops 

Tekst & Prevod: edgar broughton band - evening over rooftops Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od edgar broughton band! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od edgar broughton band i pogledajte koje još pesme imamo od edgar broughton band u našoj arhivi, kao što je evening over rooftops.

ORIGINAL

The air was thick like honey
Looking from a room
The room had open windows
To let this springtime through
Evening stood by watchin'
At the side of summer's promise
The flowers in her garden
Were the envy of her friends
How far are we from dying
Is it nearly at an end?
How far are we from dying
Is it nearly at an end?
The smoke hung on the skyline
The city fell in silence
The sunset, ripe and mellow
Was the light to write some thoughts by
Her children watched for father
From a window in the wall
Said a prayer for grandpapa
And maybe many more
Somewhere in the distance
On the road so far away
I heard the sound of life
Though the people left for home
Three birds flew off a building
Standing proud against the sky
Many more flew with them
Spiralled up like laughter
Faster, harder
They rose up in a column
Hundreds upon hundreds
And twice that many wingspeed
Four miles across
Stretched a million miles high
The living pulsing column
In the lady of the sky
Feathers thrashed together
locked in that huge swarm
I knew no-one could see it
And now that it was gone
I rubbed my eyes and tried to find
A reason for the flight
Exodus, escape
Or was it just for me to see?
Like the mating of the earth and air
Like water is to flowers
The envy of her friends
How far are we from dying, is it nearly at an end?
How far are we from dying
Is it nearly at an end?
How far are we from dying
Is it nearly at an end? ....

PREVOD

Ваздух је био густ попут меда
Гледајући из собе
Соба је имала отворене прозоре
Да пропустимо ово пролеће
Вече је гледало
На страни летњег обећања
Цвеће у њеној башти
Били су јој завидни пријатељи
Колико смо далеко од умирања
Да ли је при крају?
Колико смо далеко од умирања
Да ли је при крају?
Дим је висио на небу
Град је пао у тишини
Залазак сунца, зрео и благ
Да ли је било светло за писање неких мисли
Њена деца су гледала оца
Са прозора у зиду
Изговорио молитву за деду
А можда и много више
Негде у даљини
На путу тако далеко
Чуо сам звук живота
Иако су људи отишли ​​кући
Три птице су одлетеле са зграде
Стојећи поносни наспрам неба
Много више је летело са њима
Спирале попут смеха
Брже, теже
Устали су у колони
Стотине на стотине
И дупло више брзине крила
Четири миље преко
Простире се милион миља високо
Жива пулсирајућа колона
У небеској дами
Перје се млатило заједно
закључана у том огромном роју
Знао сам да то нико не може видети
А сада кад је више није било
Протрљао сам очи и покушао да пронађем
Разлог за лет
Излазак, бекство
Или је то било само за мене да видим?
Попут парења земље и ваздуха
Као што је вода цвећу
Завист њених пријатеља
Колико смо далеко од умирања, је ли то скоро на крају?
Колико смо далеко од умирања
Да ли је при крају?
Колико смо далеко од умирања
Да ли је при крају? ....

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com