PREVOD24.COM

Izvođač: eldest 11 - Naziv pesme: shifty one 

Tekst & Prevod: eldest 11 - shifty one Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od eldest 11! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od eldest 11 i pogledajte koje još pesme imamo od eldest 11 u našoj arhivi, kao što je shifty one.

ORIGINAL

Dear love, you're not the finest one.
I guess love wasn't enough to push, pull, lock and load.
How is everything that you unload?
But it's nice to see the lump stuck in the spoke of your throat.
I know you're sorry...but this time, I need to believe.
I didn't believe. I NEEDED TO BELIEVE, IT WASN'T ME.
Fuck the lies and your good intentions...
If you prefer? I can fluctuate putting this in your face.
HOW LONG will you BE a SHIFTY ONE? You, my love...
(I know you're broken like me)
HOW LONG will you BE a SHIFTY ONE?
(I know you're broken like me)
How can I ever love? You?
You always seem to take too much out of me.
Everytime that I tried to see,
but it feels like no one is ever listening.
You always said that you'd know me forever...Forever...
but I can't believe when you push, pull, lock and load your disease.
I didn't believe. I NEEDED TO BELIEVE, IT WASN'T ME.
Fuck the lies and your good intentions...
If you prefer? I can fluctuate putting this in your face.
HOW LONG will you BE a SHIFTY ONE? You, my love...
(I know you're broken like me)
HOW LONG will you BE a SHIFTY ONE?
(I know you're broken like me)
How can I ever love? You?
You're dead...You're dead...You're dead to me, you're dead...
You're dead...You're dead...You're dead to me, you're dead...
WITH A PRETTY FACE...
You're dead to me, nothing you can ever say,
Will ever bring this back the way...
I've spent my time in the rotate.
I'll never be the same since I kissed the ground.
For the first time, with the trauma team.
We're the comeback KINGS...
Fuck the drama Queens.
(Fuck you drama Queens)
When you come back to me, COME BACK CRAWLING!
HOW LONG will you BE a SHIFTY ONE? You, my love...
(I know you're broken like me)
HOW LONG will you BE a SHIFTY ONE?
(I know you're broken like me)
How can I ever love? You?
You're DEAD...
You're DEAD...

PREVOD

Драга љубави, ниси најфинија.
Претпостављам да љубав није била довољна за гурање, повлачење, закључавање и утовар.
Како је све што искрцате?
Али лепо је видети кнедлу заглављену у жбици грла.
Знам да ти је жао ... али овај пут морам да верујем.
Нисам веровао. ТРЕБАО ЈЕ ВЕРОВАТИ, ТО НИСАМ БИО.
Јебеш лажи и своје добре намере ...
Ако вам је драже? Могу да флуктуирам стављајући вам ово у лице.
КОЛИКО ЋЕТЕ БИТИ ПОМОЋНИ? Ти моја љубави...
(Знам да си сломљен попут мене)
КОЛИКО ЋЕТЕ БИТИ ПОМОЋНИ?
(Знам да си сломљен попут мене)
Како могу икада волети? Ти?
Изгледа да ми увек узимаш превише.
Сваки пут кад бих покушао да видим,
али осећа се као да нико никада не слуша.
Увек си говорио да ћеш ме знати заувек ... Заувек ...
али не могу да верујем када притискате, вучете, закључавате и оптерећујете своју болест.
Нисам веровао. ТРЕБАО ЈЕ ВЕРОВАТИ, ТО НИСАМ БИО.
Јебеш лажи и своје добре намере ...
Ако вам је драже? Могу да флуктуирам стављајући вам ово у лице.
КОЛИКО ЋЕТЕ БИТИ ПОМОЋНИ? Ти моја љубави...
(Знам да си сломљен попут мене)
КОЛИКО ЋЕТЕ БИТИ ПОМОЋНИ?
(Знам да си сломљен попут мене)
Како могу икада волети? Ти?
Мртав си ... Мртав си ... Мртав си за мене, мртав си ...
Мртав си ... Мртав си ... Мртав си за мене, мртав си ...
С ПРЕТТИ ЛИЦЕМ ...
Мртав си за мене, ништа што никад не можеш рећи,
Хоће ли ово икад вратити натраг ...
Провела сам време у ротацији.
Никад нећу бити иста откад пољубим земљу.
Први пут са тимом за трауме.
Ми смо повратак КРАЉЕВИ ...
Јебеш драму Куеенс.
(Јеби се драма Куеенс)
Кад ми се вратите, Вратите се пузањем!
КОЛИКО ЋЕТЕ БИТИ ПОМОЋНИ? Ти моја љубави...
(Знам да си сломљен попут мене)
КОЛИКО ЋЕТЕ БИТИ ПОМОЋНИ?
(Знам да си сломљен попут мене)
Како могу икада волети? Ти?
Ти си мртав...
Ти си мртав...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com