PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • elvis costello – 20 amnesia

Izvođač: elvis costello - Naziv pesme: 20 amnesia 

Tekst & Prevod: elvis costello - 20 amnesia Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od elvis costello! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od elvis costello i pogledajte koje još pesme imamo od elvis costello u našoj arhivi, kao što je 20 amnesia.

ORIGINAL

What is your destiny? the police woman said....(20% amnesia)
The word that she wanted was destination i`m afraid (20% amnesia)
This is your future boy, this is your fate (20% amnesia)
And you`re obsolete and they can`t afford to educate you (20% amnesia)
In his bedtime boot boy jersey
Ringing up some fantasy tart
Give me strength or give me mercy
Life intimidates art
[Chorus:]
Give me strength or give me mercy
Don`t let me lose heart
From rage to anesthesia
Twenty percent amnesia
Were you passed out on the sofa (20% amnesia)
While justice was bartered by a drunken oaf? (20% amnesia)
This is all your glorious country thinks of your life (20% amnesia)
Stripped jack naked with a Stanley knife (20% amnesia)
So the German queen went home again
But she couldn't find forgiveness
They made a fist of her hand of friendship
But it`s only business
[Chorus]
The wine you drink has never seen a grape
And now your sci-fi suit has lost its shape
But its a dangerous game that comedy plays
Sometimes it tells you the truth, sometimes it delays it
Think back, think back if you still can
When the trumpet sounded and the world began
Somebody said "we must have won"
So they started burying the boogeyman
Mister Gorbachev came cap in hand (20% amnesia)
From a bankrupt land to a bankrupt land (20% amnesia)
Mister Gorbachev and some other fella (20% amnesia)
Were taken to a show called "Cinderella" (20% amnesia)
It wasn't an accident, it wasn't a mystery (20% amnesia)
It was calculated and the rest is history (20% amnesia)
You don`t have to listen to me
That`s the triumph of free will
When there are promises to break
And dreams to kill
[Chorus]

PREVOD

Која је твоја судбина? полицајка рекла .... (20% амнезија)
Реч коју је желела је дестинација бојим се (20% амнезија)
Ово је твој будући дечак, ово је твоја судбина (20% амнезија)
А ви сте застарели и не могу себи приуштити да вас образују (20% амнезија)
У свом дресу за дечаке пред спавање
Звони неки фантазијски колач
Дај ми снаге или милости
Живот застрашује уметност
[Припев:]
Дај ми снаге или милости
Не дај ми да клонем духом
Од беса до анестезије
Двадесет посто амнезије
Да ли сте се онесвестили на софи (20% амнезија)
Док је правду размењивао пијани оаф? (20% амнезија)
Ово је све што ваша славна земља мисли о вашем животу (20% амнезије)
Огољени џек гол до Станлеи ножа (20% амнезија)
Тако је немачка краљица поново отишла кући
Али није могла да нађе опроштај
Направили су јој песницу руке пријатељства
Али то је само посао
[Припев]
Вино које пијете никада није видело грожђе
А сада је ваше научно-фантастично одело изгубило облик
Али то је опасна игра коју комедија игра
Понекад вам говори истину, понекад одлаже
Размислите уназад, размислите ако још увек можете
Кад је затрубила труба и почео свет
Неко је рекао „мора да смо победили“
Па су почели да сахрањују бугера
Господин Горбачов је дошао под руку (20% амнезија)
Од банкротираног земљишта до банкротираног земљишта (20% амнезија)
Господин Горбачов и неки други момци (20% амнезија)
Одведени су у емисију под називом „Пепељуга“ (20% амнезија)
Није то била несрећа, није била мистерија (20% амнезија)
Израчунато је, а остало је историја (20% амнезија)
Не мораш да ме слушаш
То је тријумф слободне воље
Кад постоје обећања да ће се прекршити
И сања да убије
[Припев]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com