PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • elvis costello the imposters – stella hurt

Izvođač: elvis costello the imposters - Naziv pesme: stella hurt 

Tekst & Prevod: elvis costello the imposters - stella hurt Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od elvis costello the imposters! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od elvis costello the imposters i pogledajte koje još pesme imamo od elvis costello the imposters u našoj arhivi, kao što je stella hurt.

ORIGINAL

You should wear your red galoshes
Walking o'er the city pride
Streets are paved with heaven's pennies
Gutters full of suicides
Teddy steadily fell from grace
Somewhere near Arcadia
Once she overheard a voice
That she didn't hear on the radio
Velvet gloves and country clubs
Were never going to hold her
Ringing the necks of silly
Southern belles
Who wanted to scold her
[Chorus]
Don't bring me down
I'm trouble bound
Blue song
Red Alert
Who made Stella Hurt?
Teddy soon dropped out of sight
Turned up in another town
Changed her name for the spotlight
Singing like a blue bird in a sequin gown
She finally fell and married well
But I knew it wouldn't last
Reversing back into the limelight
No one ever saw her even half-plastered
[Chorus]
Then she saw those soldier boys
Throw their bonnets in the air
Self-made men would pledge their fortunes
And dream of her
And dream of her...
Generals in the commissary opened up a case of wine
Checked the perfume of the cork
Said "Made in 1929"...
They used her up, to raise morale for money
And Old Glory
Her voice was shot beyond repair
But this is not the last act of this story
The night is black as cracked shellac
Abandoned in an attic
Stella is silent as the grave
Until the needle drags her through the static
[Chorus]

PREVOD

Требао би носити своје црвене галоше
Шетајући по градском поносу
Улице су поплочане небеским грошима
Олуке пуне самоубистава
Тедди је постојано падао из милости
Негде у близини Аркадије
Једном је чула глас
Да није чула на радију
Баршунасте рукавице и сеоски клубови
Никад је нећемо задржати
Звони вратима глупо
Јужни Беллес
Ко је хтео да је кори
[Припев]
Не сруши ме
Везан сам за проблеме
Плава песма
Узбуна
Ко је направио Стелу Хурт?
Тедди се убрзо изгубио из вида
У другом граду
Променила је име због рефлектора
Певајући као плава птица у шљокичастој хаљини
Напокон је пала и добро се удала
Али знао сам да то неће потрајати
Враћање уназад у центар пажње
Нико је никада није видео ни напола малтерисану
[Припев]
Тада је видела оне војнике
Баците њихове капице у ваздух
Самозатајни мушкарци заложили би се за своју срећу
И сањај је
И сањај је ...
Генерали у комесаријату отворили су кутију вина
Проверио парфем плуте
Речено „Направљено 1929. године“ ...
Искористили су је да подигну морал за новац
И Стара слава
Глас јој је упуцан без поправке
Али ово није последњи чин ове приче
Ноћ је црна као испуцани шелак
Напуштен у поткровљу
Стела ћути као гроб
Све док је игла не провуче кроз статику
[Припев]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com