PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emery – go wrong young man

Izvođač: emery - Naziv pesme: go wrong young man 

Tekst & Prevod: emery - go wrong young man Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od emery! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od emery i pogledajte koje još pesme imamo od emery u našoj arhivi, kao što je go wrong young man.

ORIGINAL

I thought I was the sun and all its light
Shining in the dark, your vengeance my guide
I wanted to take this world back for you
Tearing skin and voice let the light breakthrough
I can't see a thing
I want this more than anything
The headlight stopped my feet from moving and
My eyelids could not close or move away
From the echo of the voice that buckled both
My knees and flung me to the ground beneath the weight
The earth and road seemed like they were not
There at all but there it was and everything in place
But I was changed, I was not the same
But now I confess, here in my own flesh is the familiar and the intimate
7 words, 7 words have severed into me
7 words, 7 words have brought me to my knees
Count your blessings that you've never seen
The things the simple things were ours to take
But the questions danced around our innocence
And now the innocence is nothing more than faith
Gather towards the door your things
Come quickly now, the morning gives the light away
Open your heart, to the very worst parts and let them depart
I cut my teeth on the flesh of the liars
I made my words into stones and then broke all the bones
I never saw the blade that ripped up my rib cage
My eyes glazed over and the world moved on
How dare we speak of future and boast of legacy

PREVOD

Мислио сам да сам сунце и сва његова светлост
Сјај у мраку, твоја освета мој водич
Хтео сам да ти вратим овај свет
Кожа и глас који се цепају пропуштају светлост
Не видим ништа
Желим ово више од свега
Фар ми је зауставио ноге да се не покрећу и
Моји се капци нису могли затворити или одмакнути
Из одјека гласа који је оба закопчао
Колена су ме бацила на земљу испод тежине
Земља и пут изгледали су као да нису
Тамо је било, али тамо је било и све је било на свом месту
Али ја сам се променио, нисам био исти
Али сада признајем, овде је у мом телу оно познато и присно
7 речи, 7 речи су се усекле у мене
7 речи, 7 речи бацило ме је на колена
Броји своје благослове које никада ниси видео
Једноставне ствари које смо требали узети
Али питања су плесала око наше невиности
А сада невиност није ништа друго до вера
Скупите према вратима своје ствари
Дођите брзо, јутро даје светлост
Отворите своје срце најгорим деловима и пустите их да оду
Посекао сам зубе на месу лажова
Претворио сам своје речи у камење, а затим сломио све кости
Никад нисам видео оштрицу која ми је поцепала ребарни кош
Очи су ми се застаклиле и свет је кренуо даље
Како се усуђујемо да говоримо о будућности и хвалимо се наслеђем

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com