PREVOD24.COM

Izvođač: emery - Naziv pesme: pink slip 

Tekst & Prevod: emery - pink slip Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od emery! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od emery i pogledajte koje još pesme imamo od emery u našoj arhivi, kao što je pink slip.

ORIGINAL

This town ain't big enough for both of us
So don't sleep on the things that my hands have done
The flora and the fire keep lighting up the distance
Careful with your mouth don't let it run
Out of sight, out of mind
Dug my heels into the earth
It was safe, it was mine, but this is where the way turns
Take it while you get it, toss this and forget it
As you swallow your seat and son
You're plagued with pride of fathers
Long since dead behind you
Careful with your feet don't let them run
To question yourself the cursed will stay away
You can camouflage, you can lock up and you can stow away
But it is to question one's self in a hideout to leave the cover
The cursed will stay away
And in my hard heart I tried to block out
And to blot out, and obstruct the clouds
But the shroud, the bell, the blanket and the envelope will eclipse them now
Forget what you left, this part is never easy
Standing where the water meets the shore you feel the sun
Touch your face and leave its mark with nowhere left to run
To hide your shaking hands and words that swore this was the day
You never feel as weak as when the answers go away
I was caught in the current, it's a lesson and i've learned it
The teacher left scars on our fists
I'm the worst, i'm the worst, just please leave me here
There's pain we never speak of, second guess the ones that we love
And the last thing you want is for your last words to sound so scared
But you find yourself here, alone and scared
Will they leave you here, will you leave me here
The best part of that
Is I want it back
The best things to say
I want to say
That all this time I was wrong
The water's deep
As they find their sleep
And I begged for less
But I second guessed
That you would come
After me
(from the hands of my mother to the hands of a girl
From the hands of my mother to the hands of the world
From the hands of my mother to the hands I see before me
Could I part this deep
I never wanted to say but I had to
And i'll take your blame but it was always you
We left after morning as you called to your name)
The past still waits
It's the pain we never speak of
To catch my eye
Second guess the ones that we love
And I never stopped
All the words and our confessions
To question
I never thought that I should question
To question why

PREVOD

Овај град није довољно велик за обоје
Зато немојте спавати на стварима које су моје руке учиниле
Флора и ватра освјетљавају даљину
Опрезно са устима, не пуштај да тече
Далеко од очију, далеко од мисли
Забио ми пете у земљу
Било је сигурно, било је моје, али овде се пут окреће
Узми док га добијеш, баци ово и заборави
Док гутате своје седиште и сина
Мучи вас понос отаца
Одавно мртва иза тебе
Пажљиво са ногама, не дајте им да трче
Да бисте се испитивали, уклети ће се клонити
Можете се камуфлирати, можете закључати и склонити
Али питање је себе у скровишту да напусти насловницу
Проклети ће се држати подаље
И у свом тврдом срцу покушао сам да блокирам
И да се избришу и ометају облаке
Али покров, звоно, покривач и коверат ће их сада помрачити
Заборавите шта сте оставили, овај део никада није лак
Стојећи тамо где се вода сусреће са обалом осећате сунце
Додирните своје лице и оставите његов траг без места за бежање
Да сакријеш своје дрхтаве руке и речи које су се заклеле да је ово дан
Никада се не осећате тако слабо као кад одговори нестану
Ухватила ме је струја, то је лекција и научио сам је
Учитељ је оставио ожиљке на нашим песницама
Ја сам најгори, ја сам најгори, само ме молим вас оставите овде
Постоје болови о којима никад не говоримо, друго погађамо оне које волимо
И последње што желите је да ваше последње речи звуче тако уплашено
Али нађете се овде, сами и уплашени
Да ли ће вас оставити овде, хоћете ли мене оставити овде
Најбољи део тога
Да ли га желим назад
Најбоље ствари за рећи
желим да кажем
Да сам све ово време погрешио
Вода је дубока
Док проналазе свој сан
И молио сам за мање
Али друго сам погодио
Да ћеш доћи
После мене
(из руку моје мајке у руке девојчица
Из руку моје мајке у руке света
Из руку моје мајке у руке које видим пред собом
Могу ли се овако дубоко растати
Никад нисам желео да кажем, али морао сам
И ја ћу преузети вашу кривицу, али увек сте то били ви
Отишли ​​смо после јутра док сте звали своје име)
Прошлост још увек чека
То је бол о којој никад не говоримо
Да ми упадне у очи
Друго погодите оне које волимо
И никад нисам стао
Све речи и наша признања
На питање
Никад нисам помислио да бих требало да преиспитујем
Да се ​​постави питање зашто

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com