PREVOD24.COM

Izvođač: emery - Naziv pesme: the cheval glass 

Tekst & Prevod: emery - the cheval glass Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od emery! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od emery i pogledajte koje još pesme imamo od emery u našoj arhivi, kao što je the cheval glass.

ORIGINAL

Turn the cheval glass and find
Corruption under my skin and mind
You're so far from safety
Put your fingers to your eyes
And steal yourself away
Repetition, repetition
It will not be satisfied
It will not be satisfied
You cannot accomplish this
You cannot be satisfied
The worst isn't ever the curse
Of the cleverest lines
Sang the song of never, never believed
That you meant it this time
It's time to back all your big words
So come on now, come on now
But you're all lipstick and cheap skirts
You're the shining light until it hurts
Tonight, I'll make this bleed
Light up the sky with my misdeeds
'Cause I hate, I hate, I hate this, I hate this
I fell for the first time
Fall was upon us with all the leaves turning
You were so sure of yourself
You were asking me questions
Of us getting older
You hardly could catch your breath
(I wanted anything else)
And I've asked for the after remorse
(To stay)
And still these hands
But it never takes, never takes
Old habits are so hard to break
So you fall and circle through your life
That can't be seen
Avoid the brilliant lights that find you
(Because when they do, you know you'll have to)
It's time to back all your big words
So come on now, come on now
But you're all lipstick and cheap skirts
You're the shining light until it hurts
Tonight, I'll make this bleed
Light up the sky with my misdeeds
'Cause I hate, I hate, I hate this, I hate this
I fell from the first time
There's not enough wisdom or perception
Judge this now, take back your life
You are dying and the time you spent was wasted
On all the sick dreams of the lie
(The lie, the lie)
Pull yourself out
Made yourself in your own image
The praise you gave thousands of time
Lifted yourself up to the sky, the sky
Bow before all that you've done
The sky, the sky
Bow before all that you've done

PREVOD

Окрените цхевал чашу и пронађите
Корупција испод коже и ума
Тако сте далеко од сигурности
Стави прсте на очи
И укради се
Понављање, понављање
Неће бити задовољан
Неће бити задовољан
Не можете ово постићи
Не можете бити задовољни
Најгоре никада није проклетство
Од најпаметнијих линија
Отпевао песму никад, никад веровао
Да си то мислио овај пут
Време је да подржите све своје велике речи
Па хајде, хајде сад
Али сви сте кармин и јефтине сукње
Ти си сјајно светло док те не боли
Вечерас ћу ово крварити
Освијетли небо мојим злодјелима
Јер мрзим, мрзим, мрзим ово, мрзим ово
Пао сам први пут
Јесен је била над нама окренута свим листовима
Била си тако сигурна у себе
Питао си ме
Од нас све старијих
Једва сте могли да дођете до даха
(Желео сам било шта друго)
И тражио сам накнадно кајање
(Остати)
И даље ове руке
Али никад не треба, никад не треба
Старе навике је тако тешко прекинути
Па падате и кружите кроз свој живот
То се не види
Избегавајте блистава светла која вас проналазе
(Јер кад то учине, знате да ћете морати)
Време је да подржите све своје велике речи
Па хајде, хајде сад
Али сви сте кармин и јефтине сукње
Ти си сјајно светло док те не боли
Вечерас ћу ово крварити
Освијетли небо мојим злодјелима
Јер мрзим, мрзим, мрзим ово, мрзим ово
Пао сам од првог пута
Нема довољно мудрости или перцепције
Пресудите сада, вратите свој живот
Умирете, а време које сте провели је изгубљено
На свим болесним сновима лажи
(Лаж, лаж)
Извуци се
Направио си се по својој слици
Похвала коју сте дали хиљадама времена
Подигли сте се до неба, неба
Наклони се пре свега што си урадио
Небо, небо
Наклони се пре свега што си урадио

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com