PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emery – the curse of perfect days

Izvođač: emery - Naziv pesme: the curse of perfect days 

Tekst & Prevod: emery - the curse of perfect days Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od emery! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od emery i pogledajte koje još pesme imamo od emery u našoj arhivi, kao što je the curse of perfect days.

ORIGINAL

And you knew exactly when
You gave your heart and all of it
Without a thought of what you meant
You knew you couldn't live without this
So make your excuses now
That time has stolen all that you've earned
Make your excuses now
That time has stolen her, time has stolen her
Tell me that I'm a fool
That I've exaggerated the situation
'Cause I've never been scared like this
Of losing more than I have to give
It's so unfair, I believed I could handle this
I swore I could fix everything
But I told myself lies all of these years
I told myself lies all of these years
I told myself lies all of these years
The fear that moves in and stays here
The words that replay in your ears
The grip that you held has weakened
Was the life that was yours forsaken?
But I can't take my eyes off of you
And we were still so cool
Our bodies smooth and young
The dreams of getting older
Were never supposed to come
The curse of perfect days
You forget just what you've made
And you find yourself just praying
For something more than this life
Something more than this life
We wait for the doctors
To prescribe their medicines
And hold their bad news
As if later it will make more sense
But I've never been scared like this
(It's so unfair)
Just waiting for my strength to give
(I thought I could handle this)
But this is the rock, I broke myself against
(I swore I could fix anything)
We believed we'd have our way
(And we did, and we did)
The memories we have made
(Everyday was the best day of my life)
I could never repay what I owe
(I'll replace, I'll reload)
Even though I read the ending before the start
I would have never changed a single part
I would have never changed a single part
I would have never changed a single part
Tell me I'm a fool, tell me I'm just scared
Say I'm such a drama queen, it's not even fair
Let me see your eyes, the love that's right behind
And I'll promise you that it will never die, It will never die
And we were still so cool
Our bodies smooth and young
The dreams of getting older
Were never supposed to come
The curse of perfect days
You forget just what you've made
And you find yourself just praying
For something more than this life
I want so much more than this life

PREVOD

И тачно сте знали када
Дао си своје срце и све то
Без мисли на шта сте мислили
Знали сте да без овога не можете да живите
Зато се изговори сада
То време је украло све што сте зарадили
Изговори се сада
То време ју је украло, време је украло
Реци ми да сам будала
Да сам претерао са ситуацијом
Јер никад се нисам уплашио овако
Изгубио сам више него што морам да дам
То је тако неправедно, веровао сам да могу ово да решим
Заклео сам се да могу све поправити
Али све ове године говорио сам себи лажи
Све ове године говорио сам себи лажи
Све ове године говорио сам себи лажи
Страх који се усељава и остаје овде
Речи које вам се понављају у ушима
Стисак који сте држали је ослабио
Да ли је живот који је био твој био напуштен?
Али не могу да одвојим поглед од тебе
И још смо били тако цоол
Наша тела су глатка и млада
Снови о старењу
Никада нису смели да дођу
Проклетство савршених дана
Заборављате само оно што сте направили
И нађете се само како се молите
За нешто више од овог живота
Нешто више од овог живота
Чекамо докторе
Да преписују њихове лекове
И задрже њихове лоше вести
Као да ће касније имати више смисла
Али никада се нисам уплашио овако
(То је тако неправедно)
Само чекам да ми снага да
(Мислио сам да могу ово да решим)
Али ово је камен, против кога сам се сломио
(Заклео сам се да могу да поправим било шта)
Веровали смо да ћемо имати свој пут
(И јесмо, и јесмо)
Сећања која смо створили
(Сваки дан је био најбољи дан у мом животу)
Никада не бих могао да вратим оно што дугујем
(Заменићу, поново учитати)
Иако сам крај прочитао пре почетка
Никада не бих променио ниједан део
Никада не бих променио ниједан део
Никада не бих променио ниједан део
Реци ми да сам будала, реци ми да се само бојим
Рецимо да сам таква краљица драме, чак није ни поштено
Дај да видим твоје очи, љубав која је одмах иза
И обећаћу вам да никада неће умрети, неће умрети
И још смо били тако кул
Наша тела су глатка и млада
Снови о старењу
Никада нису смели да дођу
Проклетство савршених дана
Заборављате само оно што сте направили
И нађете се само како се молите
За нешто више од овог живота
Желим много више од овог живота

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com