PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emilie autumn – a plea to the dying

Izvođač: emilie autumn - Naziv pesme: a plea to the dying 

Tekst & Prevod: emilie autumn - a plea to the dying Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od emilie autumn! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od emilie autumn i pogledajte koje još pesme imamo od emilie autumn u našoj arhivi, kao što je a plea to the dying.

ORIGINAL

So, that's it then?
The rumor is you've moved on without me
You do not suffer as I do
It is so clear
What can I do?
And yet, I will reach you somehow
With my mind, all I have
I will invade your dreams
I will not ask if it is right
I do not care who must see me
Time is running out
No, I cannot touch you
But I will reach
Beyond dimension, beyond realm
Beyond memory to touch you
In some small way
Tell me
I beg you to stop
Stop and think what you are doing
Is it what you want?
Is it what you think you are supposed to want?
Is it the only comfort you have ever known
And you feel safe?
Well, you were right to want this
And I am wrong to want to stop you
But you need not make this move
Who says you must?
If you love, if she loves
Why ask the world to take notice?
Just let it be
And go on loving out of choice, not duty
Am I so blind?
What do I not see when I look at her that you do?
Why do I?
Do you not know
That everything you ever wished for
Everything you were afraid to say out loud
Everything you hate and desire
And will never understand
Lies in one who would never be brave enough to tell you
Can you but open your eyes for one single
Shining moment and see yourself in the light that I do?
Can you not see that you are the answer to all my fears
And I can feel safe with you?
And yes, I have my daggers and scars
And everything that would keep you back
But if you make this move
You close a door you can never re-open
And I will not pass through it anymore
And I can tell you a life lived in waiting
For what never comes
Is far better than a life content in the knowledge
Of what is certain never to be
Can you not wait?
Can you not be brave and see beyond this moment
Beyond this sense of comfort you feel?
See your life open before you
Trusting in things to come
Believing they will be worth the wait
And thrilling in the thought that you have no idea
What the next dream will bring you?
Now, I am here with you
See my eyes as you have so many times before
See the way I look at you
See what you have always, but never dared to show
Believe in your power to get the thing you dream of
Even when it is the very thing you fear
The thing no, no other man can hope to attain
Look into your heart and see written there
The name of whom you love
Who is it that fascinates you?
Who is it that knows you better than you, yourself?
Who is it that will be waiting at all ends
At the end of the path with a smirk and a sarcastic comment
And a kiss on the neck?
Don't leave me

PREVOD

Па, то је то?
Прича се да сте наставили без мене
Не патиш као ја
То је тако јасно
Шта могу да урадим?
Па ипак, некако ћу вас добити
Са својим умом, све што имам
Напашћу твоје снове
Нећу питати да ли је тачно
Није ме брига ко мора да ме види
Време истиче
Не, не могу те додирнути
Али стићи ћу
Изван димензије, изван царства
Поред меморије да те додирне
На неки мали начин
Реци ми
Преклињем те
Застаните и размислите шта радите
Да ли је то оно што желите?
Да ли је то оно што мислите да треба да желите?
Да ли је то једина утеха коју сте икада познавали
И осећаш се сигурно?
Па, с правом сте желели ово
И грешим што желим да те зауставим
Али овај потез не требате чинити
Ко каже да мораш?
Ако волите, ако она воли
Зашто тражити од света да то примети?
Само нека буде
И настави да волиш по избору, а не дужности
Зар сам тако слеп?
Шта не видим кад је погледам што ти радиш?
Зашто то радим?
Зар не знаш
Да све што сте икада пожелели
Све чега сте се плашили да кажете наглас
Све што мрзиш и желиш
И никада неће разумети
Лаже у оном ко никада не би био довољно храбар да вам каже
Можете ли само отворити очи за један једини
Блистав тренутак и видите ли се у светлу које ја радим?
Зар не видиш да си одговор на све моје страхове
И могу ли да се осећам сигурно са тобом?
И да, имам своје бодеже и ожиљке
И све оно што би вас спречило
Али ако направите овај потез
Затворите врата која више никада не можете отворити
И нећу више пролазити кроз то
И могу вам рећи да сте живели у ишчекивању
За оно што никад не дође
Далеко је бољи од животног садржаја у знању
Од онога што сигурно неће бити
Зар не можеш да сачекаш?
Можеш ли бити храбар и видети даље од овог тренутка
Поред овог осећаја удобности који осећате?
Погледајте свој живот отворен пред собом
Уздајући се у ствари које долазе
Верујући да ће вредети чекања
И одушевљавајући мишљу да немате појма
Шта ће вам донети следећи сан?
Сада сам овде с тобом
Види моје очи као и толико пута до сада
Види како те гледам
Погледајте шта сте увек, али се никада нисте усудили да покажете
Верујте у своју моћ да добијете ствар о којој сањате
Чак и када је то оно чега се плашите
Ствар не, ниједан други човек се не може надати да ће је постићи
Погледајте у своје срце и видите тамо написано
Име кога волиш
Ко вас фасцинира?
Ко је тај који вас познаје боље од вас самих?
Ко је тај који ће чекати на свим крајевима
На крају пута с осмехом и саркастичним коментаром
А пољубац у врат?
Не остављај ме

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com