PREVOD24.COM

Izvođač: emilie autumn - Naziv pesme: visions 

Tekst & Prevod: emilie autumn - visions Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od emilie autumn! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od emilie autumn i pogledajte koje još pesme imamo od emilie autumn u našoj arhivi, kao što je visions.

ORIGINAL

Bits of conversation fill my head
Tangling with words we haven't said
Glimpses of a movement you once made
Knowing I could live but dream instead
Wondering if you saw the part I played
Whether I'm the reason that you stayed
Only half believing it could be
Well aware I want what I forbade
Questioning my own reality
Doubting in my mind the things I see
Altering perception fast as light
Do you know for years you've haunted me?
Speaking words you never could recite
Giving bliss as if to test my flight
All is but illusion, this I know
Yet more felt than objects in my sight
The world may see my skin but just below
Simmers what I think but never show
Lifetimes lived with you but more than this,
Guessing where in your sweet dreams you go
Do you drown in memory's abyss?
Is there music in a voice you miss?
When you close your eyes do you relive
Each averted glance, aborted kiss?
Do you harbor what you should forgive?
Search for signs in every narrative?
Or repel all company save one,
Who is not cure but palliative?
While its possible these things you've done,
All too likely I'm the only one
And upon this thought my vision fled
So I end back where I had begun
Nothing but the present fills your head
Forgetting more than half the things I've said
Shadows of a sacrifice you made
Knowing you could dream but live instead.

PREVOD

Комади разговора испуњавају ми главу
Запетљавање са речима које нисмо рекли
Поглед на покрет који сте једном направили
Знајући да уместо тога могу да живим, али да сањам
Питам се да ли сте видели улогу коју сам играо
Да ли сам ја разлог што си остао
Само половина верује да би то могло бити
Свестан да желим оно што сам забранио
Преиспитивање сопствене стварности
Сумњајући у свом уму у ствари које видим
Мењање перцепције брзо као светлост
Да ли знате да ме годинама прогањате?
Говорећи речи које никада не бисте могли рецитовати
Давање блаженства као да желим да тестирам свој лет
Све је то само илузија, то знам
Па ипак више од предмета у мом оку
Свет ће можда видети моју кожу, али одмах испод
Крчка оно што мислим, али никада не показујем
Доживоти су живели са вама, али и више од овога,
Погађајући где у својим слатким сновима идете
Утапате ли се у бездану сећања?
Има ли музике у гласу који вам недостаје?
Кад затвориш очи, да ли проживљаваш
Сваки избежени поглед, прекинут пољубац?
Да ли гајите оно што бисте требали опростити?
Тражите ли знакове у сваком приповедању?
Или одбијте све компаније, осим једне,
Ко није лек већ палијативан?
Иако су могуће ове ствари које сте урадили,
Превероватно сам једини
И на ову помисао моја визија је побегла
Тако да се враћам тамо где сам започео
Ништа осим садашњости не пуни вам главу
Заборављајући више од половине ствари које сам рекао
Сјене жртве коју си поднио
Знајући да умеш да сањаш, али живиш.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com