PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • enthroned – death faceless chaos

Izvođač: enthroned - Naziv pesme: death faceless chaos 

Tekst & Prevod: enthroned - death faceless chaos Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od enthroned! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od enthroned i pogledajte koje još pesme imamo od enthroned u našoj arhivi, kao što je death faceless chaos.

ORIGINAL

Near the voice of NASTUR in his almightyness hear the whispering afflicting
the crapulent stormrace in the middle of the unspeaking eye. In the black
night maze !! near the yell his breadth through his serpent-fangs...Tearing
the holy silence apart. For the holy silence apart. For the cursed faceless
one is processing the funeral sound of our almighty. Blackend Hordes our
hate our wills are his power released for the glory of our redeemer.
[CHORUS]
Who has know all the evil before us,
The tyrannical secrets of time?
Though my match not the dead man that bore us...
Though the heathen outface and outlive us...
And our lives and our laughing are twain
Forgive us our virtues, forgive us our lady of pain.
DEATH FACELESS CHAOS
<< I am the master-spirit who live down below Below any human kind, behind evevry sorrow Down in hell my obscurity evolve in the way of hatred For the splendour of torture and the joy of pain. I m NASTUR the great black one king of the damned. Prince of destruction through these arts I puke my passion of uninvited dissection and drown myself into putrefaction.... >>
My delite of disgust my disgust of delight lead me to the
irremediable thought that all the one live the darkness.
In the middle of all lives the one who is all darkness..
And darkness will be eternalsince everyting bows before the lord !
Under the Nellish frozen chants of our demons.
The faceless one is processing through god's own decandence !
Screaming to death, the laws of ouyr infernal chaos !
Die withpany in eternal hell of the most tormented souls !!!
[CHORUS]
Who has know all the evil before us,
The tyrannical secrets of time?
Though my match not the dead man that bore us...
Though the heathen outface and outlive us...
DEATH FACELESS CHAOS.
Cursed faceless one defying the holy dogs.
DEATH FACELESS CHAOS.
The ultimate hammer of war in the face of god.

PREVOD

Близу НАСТУР-овог гласа у његовој свемоћности зачује се шапат који пати
раскошна олуја усред неизрецивог ока. У црном
нигхт мазе !! у близини викну ширину кроз змије ... Очај
света тишина раздвојена. За свету тишину. За проклетства без лица
један обрађује погребни звук наше свемоћности. Блацкенд Хордес је наш
мрзимо наше воље његова је моћ ослобођена на славу нашег откупитеља.
[ПРИПЕВ]
Ко је све зло сазнао пре нас,
Тиранске тајне времена?
Иако моја утакмица није мртвац који нас је угризао ...
Иако нас погански надмашују и наџивљавају ...
А наши животи и смех се преламају
Опрости нам наше врлине, опрости нам од наше даме боли.
СМРТ ХАЗЕ СМРТИ
<< Ја сам главни дух који живи доле Испод сваке људске врсте, иза сваке туге Доле у ​​паклу, моја се несигурност развија на путу мржње За сјај мучења и радост боли. Ја сам НАСТУР велики црни краљ проклетих. Принц уништења кроз ове вештине Пробудим своју страст према непозваној сеци и утопим се у себи труљење .... >>
Моја делита од гађења моја одвратност од одушевљења доводи ме до тога
непоправљива мисао да сви живе у тами.
У средини свих живота онај који је сва тама ..
А мрак ће бити вечан јер сваки клања пред Господом!
Под Неллисх смрзнуте песме наших демона.
Она без лица обрађује се божјом забраном!
Вриштећи на смрт, закони опсирног пакленог хаоса!
Умри, остани у вечном паклу најгорих душа !!!
[ПРИПЕВ]
Ко је све зло сазнао пре нас,
Тиранске тајне времена?
Иако моја утакмица није мртвац који нас је угризао ...
Иако нас погански надмашују и наџивљавају ...
СМРТ ХАЗЕ СМРТИ.
Проклет без лица пркосио светим псима.
СМРТ ХАЗЕ СМРТИ.
Коначни ратни чекић пред богом.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com