PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • entombed – the truth beyond

Izvođač: entombed - Naziv pesme: the truth beyond 

Tekst & Prevod: entombed - the truth beyond Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od entombed! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od entombed i pogledajte koje još pesme imamo od entombed u našoj arhivi, kao što je the truth beyond.

ORIGINAL

Entombed - "The Truth Beyond"
from the "Left Hand Path" album 1989
(These words taken from the "But Life Goes On" demo)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
People put to death in the name of God
And blood run red in an eternal flood
The word has been spread - Through out the centuries
Millions of corpses lying in the cemeteries
Reek of christianity
Down of obscuration
The birth of insanity
And death to liberation
Lord of evolution
Enslavement emperor
Root of all evil
It is the holy terror
God the almighty - The creator of Earth
Devote your life to this holy writ - The key to your rebirth
And if you've been a believer of justice and brave
So what! It shall be written on your grave
The bell summon its slaves to mass
In the darkest hour
To devour the body of Christ
The blood feast shall increase their power
Chalices filled to the edge with blood
Drawn from holy veins
Tearing his stomach open
And revel in the shredded remains
Smell the putrid stench
Of the godblessed crucifixion
And discover the lies
There is no resurrection
Get your eyes open wide
And discover the lies
See the truth beyond
The shadows of a false paradise!

PREVOD

Ентомбед - "Тхе Трутх Беионд"
са албума „Лефт Ханд Патх“ 1989
(Ове речи преузете из демонстрације „Али живот иде даље“)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Људи су убијани у име Бога
И крв црвени у вечном потопу
Глас се ширио - кроз векове
Милиони лешева који леже на гробљима
Смрад хришћанства
Доље затамњења
Рађање безумља
И смрт до ослобођења
Господар еволуције
Ропство цара
Корен свега зла
То је свети терор
Бог свемогући - Створитељ Земље
Посветите свој живот овом светом спису - Кључу вашег поновног рођења
А ако сте били верник правде и храбар
Па шта! То ће бити написано на вашем гробу
Звоно позива своје робове на мису
У најмрачнијем часу
Да прождире тело Христово
Крвава гозба ће повећати њихову моћ
Путири до ивице испуњени крвљу
Извучен из светих вена
Отворивши стомак
И уживајте у исецканим остацима
Осети трули смрад
Богобојазног распећа
И откријте лажи
Нема васкрсења
Отвори очи широм
И откријте лажи
Погледајте истину даље
Сенке лажног раја!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com