PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • eros ramazzotti – fuoco nel fuoco

Izvođač: eros ramazzotti - Naziv pesme: fuoco nel fuoco 

Tekst & Prevod: eros ramazzotti - fuoco nel fuoco Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od eros ramazzotti! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od eros ramazzotti i pogledajte koje još pesme imamo od eros ramazzotti u našoj arhivi, kao što je fuoco nel fuoco.

ORIGINAL

Fuoco nel fuoco
Sono gli occhi tuoi dentro I miei
Ne basta poco
Ed ho già capito chi sei
Che cosa cerchi tu da me
Che cosa vuoi di più da me
Tu vuoi quel graffio al cuore
Che anch'io
Fortemente vorrei
Vorrei morire
Sulle labbra rosse che hai
Vorrei sentire
I tuoi seni accenndersi poi
Come due piccoli vulcani
Sentirli sotto le mie mani
E scivolare poi sul pendio
Quello dolce che hai
È un incontro d'anime
La notte sembra perfetta
Per consumare la vita io e te
C'è un bisogno d'amore sai
Che non aspetta
È un'emozione diretta se vuoi
Ma non sarà infinita perchè
Siamo fuoco nel fuoco ormai
Bruciamo in fretta noi
Fuoco nel fuoco
Le passioni tue e le mie
È quasi un gioco sai
Mescolare suoni e magie
Per far salire l'emozione
Salire fino al sole
E ricadere lungo il pendio
Quello dolce che hai
È un incontro d'anime
La notte sembra perfetta
Per consumare la vita io e te
C'è un bisogno d'amore sai
Che non aspetta
È un'emozione diretta se vuoi
Ma non sarà infinita perchè
Siamo fuoco nel fuoco ormai
Bruciamo in fretta noi
Avvicinerò
Tutta la mia pelle al tuo calor latino
Io ti sentirò...così ti sentirò
La storia è questa
La notte sembra perfetta così
Per consumare la vita io e te
Siamo fuoco nel fuoco ormai
Bruciamo in fretta noi
Siamo fuoco nel fuoco noi
Siamo fuoco nel fuoco noi
Fire in the fire
They are the eyes yours within mine
Of enough little
And I have already understood who six
That what tries you from me
That what you want more from me
You want that scratch to the heart
That anch'io
Strongly I would want
I would want to die
On the labbra red that you have
I would want to feel
Your breasts to accenndersi then
Like two small volcanos
To feel them under my hands
And to slip then on the slope
That cake that you have...
It is an encounter of spirits
The night seems perfect
In order to consume the life I and you
There is a need of love you know
That it does not wait for...
It is a direct emotion if you want
But it will not be infinite because
We are fire in the fire by now
We in a hurry burn
Fire in the fire
The passions yours and mine
It is nearly a game you know
To stir sounds and magic
In order to make to go up the emotion
To go up until in sunlight
And to fall back along the slope
That cake that you have...
It is an encounter of spirits
The night seems perfect
In order to consume the life I and you
There is a need of love you know
That it does not wait for...
It is a direct emotion if you want
But it will not be infinite because
We are fire in the fire by now
We in a hurry burn
I will approach
All my skin to Latin yours calor
I will feel to you therefore will feel to you
The history is this
The night seems perfect therefore
In order to consume the life I and you
We are fire in the fire by now
We in a hurry burn
We are fire in the fire
We are fire in the fire

PREVOD

Ватра у ватру
Они су твоје очи у мојим
Не треба пуно
И већ разумем ко си ти
Шта тражите од мене
Шта још желиш од мене
Желиш ту огреботину на срцу
То сам и ја
Снажно желим
Волео бих да умрем
На црвеним уснама које имате
Волео бих да чујем
Тада вам се груди разведре
Као два мала вулкана
Осети их под мојим рукама
А затим клизните низ падину
Слатка коју имаш
ДО?? састанак душа
Ноћ делује савршено
Да уништим живот ти и ја
Постоји потреба за љубављу коју знате
То не чека
ДО?? директна емоција ако желите
Али то неће бити бесконачно јер
Сад смо у пламену
Брзо изгарамо
Ватра у ватру
Твоје и моје страсти
ДО?? скоро игра коју знате
Мешање звукова и магије
Да подигнемо емоције
Попните се до сунца
И падните назад низ падину
Слатка коју имаш
ДО?? састанак душа
Ноћ делује савршено
Да уништим живот ти и ја
Постоји потреба за љубављу коју знате
То не чека
ДО?? директна емоција ако желите
Али то неће бити бесконачно јер
Сад смо у пламену
Брзо изгарамо
Прићи ћу
Сва моја кожа до твоје латино врућине
Чућу те ... па ћу те чути
Прича је следећа
Ноћ овако изгледа савршено
Да уништим живот ти и ја
Сад смо у пламену
Брзо изгарамо
Ми смо ватра у ватри
Ми смо ватра у ватри
Ватра у ватри
Они су твоје очи у мојим очима
Довољно мало
И већ сам разумео ко шест
То је оно што вас покушава од мене
То је оно што желиш више од мене
Желиш ту огреботину у срцу
И то
Снажно бих желео
Желео бих да умрем
На уснама црвеним које имате
Волео бих да осећам
Тада своје груди да поменем
Као два мала вулкана
Да их осетим под рукама
И да се склизне онда на падини
Она торта коју имате ...
То је сусрет духова
Ноћ делује савршено
Да бих појео живот ја и ти
Потребна је љубав коју знате
Да не чека ...
То је директна емоција ако желите
Али то неће бити бесконачно јер
До сад смо у ватри
Ми у журби изгарамо
Ватра у ватри
Страсти твоја и моја
То је скоро игра коју знате
Да узбурка звукове и магију
Да би повећао осећања
Пењати се до сунчеве светлости
И да падне назад по падини
Она торта коју имате ...
То је сусрет духова
Ноћ делује савршено
Да бих појео живот ја и ти
Потребна је љубав коју знате
Да не чека ...
То је директна емоција ако желите
Али то неће бити бесконачно јер
До сад смо у ватри
Ми у журби изгарамо
Прићи ћу
Сва моја кожа на латински твоја боја
Осетићу према вама, према томе, осећаћу и према вама
Историја је таква
Ноћ се стога чини савршеном
Да бих појео живот ја и ти
До сад смо у ватри
Ми у журби изгарамо
Ми смо ватра у ватри
Ми смо ватра у ватри

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com