PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • eros ramazzotti – music is

Izvođač: eros ramazzotti - Naziv pesme: music is 

Tekst & Prevod: eros ramazzotti - music is Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od eros ramazzotti! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od eros ramazzotti i pogledajte koje još pesme imamo od eros ramazzotti u našoj arhivi, kao što je music is.

ORIGINAL

to look further and
to get lost in yourself
the light that revives
and that gathers the reflections
high azure plain open up
higher my thoughts range over
and I notice that everything
around me is music
music is
the regular dance
of all your breaths on me
the party of your eyes
you almost smile at me
you and the sound of your lips
you, always more
the harmony attained together
I'll listen to you because
you are music for me
I still hear the voices of
the street where I was born
my mother who called me
so many times but the scream
of liberty was louder
and under the sun that
lights the courtyards
I see the children's dusty runs
that by playing don't make it stop
I still hear singing in dialect
the lullabies of rain on the roof
for me this everything
this sweet appreciation
is music to remember
it's inside me...
it's part of me...
it runs with me...
it's music
music is
your friend who talks to you
when you feel lonely
you can always find a hand
it's music...
to conserve
to save together with you
listen
the more we are, the more a choir
in universal language advances
it says they also made a hole
in the skin of the sky
you can hear it
it's the howl of the stars
mentality might change
in people's heads
that listen but don't hear
before the silence
falls down on everything
the big silence
after exploded air
because one cannot imagine
a world without music
because every single heart,
even the smallest one,
is a beating of life
and love that is
music

PREVOD

гледати даље и
да се изгубиш у себи
светлост која оживљава
и то сакупља одразе
отвори се висока азурна равница
више моје мисли прелазе
и примећујем да све
око мене је музика
музика је
редовни плес
свих твојих удисаја на мени
забава твојих очију
скоро ми се насмешиш
ти и звук твојих усана
ти, увек више
хармонија постигнута заједно
Слушаћу те јер
ти си музика за мене
Још увек чујем гласове
улица у којој сам рођен
моја мајка која ме је позвала
толико пута али врисак
слободе био гласнији
и под сунцем које
осветљава дворишта
Видим прашњава трчања деце
да се играњем не заустави
Још увек чујем певање на дијалекту
успаванке кише на крову
за мене ово све
ово слатко уважавање
је музика за памћење
то је у мени ...
то је део мене ...
трчи са мном ...
то је музика
музика је
твој пријатељ који разговара с тобом
кад се осећате усамљено
увек можеш наћи руку
то је музика ...
како би се сачувала
да штеди заједно са вама
слушај
што смо више, то је више хор
у универзалном језичком напретку
стоји да су и они направили рупу
у кожи неба
можете га чути
то је завијање звезда
менталитет би се могао променити
у главама људи
који слушају, али не чују
пре тишине
пада на све
велика тишина
након експлодираног ваздуха
јер човек не може да замисли
свет без музике
јер свако срце,
чак и најмања,
је премлаћивање живота
и љубав која је
музика

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com