PREVOD24.COM

Izvođač: estelle - Naziv pesme: back in love 

Tekst & Prevod: estelle - back in love Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od estelle! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od estelle i pogledajte koje još pesme imamo od estelle u našoj arhivi, kao što je back in love.

ORIGINAL

Love was simple
At the start
We thought that, that was all
Somehow we got lost
and now that we were what we have before
Together we make music
It was like the sweetest song
The melody is so strong
We played it all day long
I know nothing ever stays the same
We all grow
Even if our love should change
You should know
I don't want you to leave
Don't go...don't go
[Chorus]
Promise you have a good girl
Now I'm back in love again
Now I'm back in love again
You say this song would never never end
It's better then it's ever been
Now I'm back in love again
Now I'm back in love again
Now we took it back to were
We started off
And, I see that you are exactly
What I needed in my life
'Cause this goes longer
We'll go stronger
Until we get it right
It gets better every day
Sweeter every night
When we fight
I know you never mean the things you say
We go back and forth
Then you walk away
Every time you go out the door
I cry
Say our love will never die
[Chorus]
Babe, I'm so glad you came by
You know
You never know how things turn out, so...
It's proof to you that I'm being real
Listen
I want to live forever with you
Together with you
I'm better with you
I'll go
Through whatever with you
I'm living with you
It's what I want to do
Have faith
That I am the one
The one that you want
We already begun
This love
Is something we made
I won't throw away
I want you to stay
[Chorus]

PREVOD

Љубав је била једноставна
На почетку
Мислили смо да је то било све
Некако смо се изгубили
и сад кад смо били оно што смо имали прије
Заједно стварамо музику
Било је то као најслађа песма
Мелодија је тако јака
Свирали смо га по цео дан
Знам да никад ништа не остаје исто
Сви растемо
Чак и ако се наша љубав треба променити
Треба да знате
Не желим да одеш
Не иди ... не иди
[Припев]
Обећај да имаш добру девојку
Сада сам поново заљубљен
Сада сам поново заљубљен
Кажете да се ова песма никад неће завршити
Боље је него што је икада било
Сада сам поново заљубљен
Сада сам поново заљубљен
Сада смо га вратили
Кренули смо
И, видим да си тачно
Шта ми је требало у животу
Јер ово траје дуже
Отићи ћемо јаче
Док не исправимо
Из дана у дан постаје све бољи
Слађе сваке вечери
Кад се боримо
Знам да никада не мислиш на оно што кажеш
Идемо напред и назад
Онда одлазиш
Сваки пут када изађете кроз врата
ја плачем
Реци да наша љубав никад неће умрети
[Припев]
Душо, драго ми је што си дошао
Знаш
Никад не знате како се ствари испољавају, па ...
То вам је доказ да сам стваран
Слушај
Желим да живим заувек са тобом
Заједно са вама
Боље ми је с тобом
Идем
Кроз било шта са тобом
Живим с тобом
То је оно што желим да радим
Имај вере
Да сам ја та
Она коју желите
Већ смо почели
Ова љубав
Да ли смо нешто направили
Нећу бацати
желим да останеш
[Припев]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com