PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • estelle – time share suite 509

Izvođač: estelle - Naziv pesme: time share suite 509 

Tekst & Prevod: estelle - time share suite 509 Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od estelle! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od estelle i pogledajte koje još pesme imamo od estelle u našoj arhivi, kao što je time share suite 509.

ORIGINAL

Lovin' you is existential
Touchin' you, supplemental
Body was just a rental
(Time share)
On the bed of the continental
Don't tell me nothin' 'bout coincidental
That time we fogged out the oriental
(Time share)
We got 'til noon 'til the checkout
So much of you I wanna check out
But all I ever see are these blinds
And I know the shower ain't mine, and this Bible sure ain't mine
[Chorus x4:]
(All up in that [?] suite)
(Tears all on my sheets)
Lovin' you is the sweetest of mine
We was smokin' a J Dilla
The cops passed by our villa
We told 'em everything is oh killa
And you had me against that pillow
[?]
Sunrise, no [?]
But here we are back to vanilla
Eastern Standard pacific standard timeshare
We got 'til noon 'til the checkout
So much of you I wanna check out
But all I ever see are these blinds
And I'm always chasin' that time, to get back to 509
[Chorus x4:]
(All up in that [?] suite)
(Tears all on my sheets)
Lovin' you is the sweetest of mine
No need for reservations, or hesitations
Baby, we don't have time to waste
Let's take advantage of this opportunity, the space
Unlace the lace so I can place you in places you ain't been before
They givin' us hints, slidin' the receipt under the door
But I wanna take this time to explore some more
You took off imaginin' cloud 9s, well this is when you began to soar
Went from hopin' to floatin', levitatin' on the top floor
Suite, time is tickin', room service, time to eat, feast
I would beat around the bush but you're a neat freak
Got me speakin' in tongues, let me try and speak your body language
When I speak, you lunge
Oh you gon' get it when I hit it
I got a feelin' we gon' be doin' it on the ceilin', I love how you get it
You get me, I understand you
You look me in the eyes so I know that you're with me, baby, I'm with you
Damn that ocean, you're the best view
They gon' need a whole crew to clean up what we do
We knew that this one moment would feel like a lifetime
I feel so alive, you must be a lifeline
A special part of my timeline
Time ain't fair, yeah, time flies
But I'll be here, I promise I'll be here
Every time you wanna share time
In room 509

PREVOD

Волите ли ви егзистенцијално
Додирни те, допунски
Тело је било само изнајмљивање
(Време поделе)
На кревету континенталца
Не говори ми ништа случајно
У то време смо магле оријентални
(Време поделе)
Имамо „до поднева“ до благајне
Толико од вас желим да проверим
Али једино што видим су ове жалузине
А знам да туш није мој, а ова Библија сигурно није моја
[Цхорус к4:]
(Све у том [?] Апартману)
(Сузе све на мојим листовима)
Волим да си мој најслађи
Пушили смо Ј Дилла
Полицајци су прошли поред наше виле
Рекли смо им да је све ох килла
И ти си ме имао против тог јастука
[?]
Сунрисе, но [?]
Али овде смо се вратили ванилији
Источни стандардни пацифички стандардни временски период
Имамо „до поднева“ до благајне
Толико од вас желим да проверим
Али једино што видим су ове жалузине
А ја се увијек гањам за то вријеме, да се вратим на 509
[Цхорус к4:]
(Све у том [?] Апартману)
(Сузе све на мојим листовима)
Волим да си мој најслађи
Нема потребе за резервацијама или оклевањем
Душо, немамо времена за губљење
Искористимо ову прилику, простора
Откопчајте чипку како бих вас могао смјестити на мјеста на којима прије нисте били
Дају нам наговештаје, гурају нам потврду испод врата
Али желим да искористим ово време да истражим још мало
Скинули сте замишљене облаке 9-тих, па то је када сте почели да лепршате
Прешли смо из хоп-а у плутајућу, левитатин на задњем спрату
Суите, време означава, послуга у собу, време за јело, гозба
Тукао бих се око грма, али ти си уредан наказа
Допусти ми да говорим језицима, дај да пробам и говорим твојим телом
Кад говорим, ти се успаваш
Ох, схватићеш кад га погодим
Имам осјећај да ћемо то радити на плафону, волим како га схваћаш
Схваташ ме, разумем те
Гледате ме у очи да знам да сте са мном, душо, ја сам с тобом
До врага тај оцеан, ти си најбољи поглед
Требаће им читава посада да очисти оно што ми радимо
Знали смо да ће се тај један тренутак осећати као цео живот
Осјећам се тако живо, сигурно си спасилачка служба
Посебан део моје временске премице
Време није поштено, да, време лети
Али ја ћу бити овде, обећавам да ћу бити овде
Сваки пут када желите да делите време
У соби 509

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com