PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exit 13 – only protest gives a hope of life

Izvođač: exit 13 - Naziv pesme: only protest gives a hope of life 

Tekst & Prevod: exit 13 - only protest gives a hope of life Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od exit 13! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od exit 13 i pogledajte koje još pesme imamo od exit 13 u našoj arhivi, kao što je only protest gives a hope of life.

ORIGINAL

Your conscience overrides the fears of authoritarian repercussion,
You bring about ends that cannot be achieved through rational =
discussion!
So called "terrorist acts" utilized to win the fight for nature,
Is direct action the solution to problems that frustrate you?!?!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for total global mental realignment,
Misused technology has altered atmosphere, terrain, and climate.
Change is needed now, but course of action who'll define it???
Every mind needs a goal - a ladder - work until you climn it!!!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for radical wilderness restoration!
Deep ecology must become the religion of future generations!!!
Economic gains are invalid reasons for nature's exploitation!
Thwart industrial domination and unmake civilization!!!

PREVOD

Ваша савест надјачава страхове од ауторитарних последица,
Доносите циљеве који се не могу постићи рационалним =
дискусија!
Такозвани "терористички акти" коришћени за победу у борби за природу,
Да ли је директна акција решење проблема који вас фрустрирају?!?!
ПРОТЕСТ! ОДОЛЕТИ! РАЗЛОГ! ИНЗИСТИРАЈ!
Дошло је време за потпуно глобално ментално престројавање,
Злоупотребљена технологија променила је атмосферу, терен и климу.
Промена је потребна сада, али ко ће то дефинисати ???
Сваком уму је потребан циљ - мердевине - радите док се на њега не попнете !!!
ПРОТЕСТ! ОДОЛЕТИ! РАЗЛОГ! ИНЗИСТИРАЈ!
Дошло је време за радикалну обнову дивљине!
Дубока екологија мора постати религија будућих генерација !!!
Економски добици су неваљани разлози за искоришћавање природе!
Ометати индустријску доминацију и унмаке цивилизацију !!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com