PREVOD24.COM

Izvođač: exodus - Naziv pesme: a w o l 

Tekst & Prevod: exodus - a w o l Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od exodus! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od exodus i pogledajte koje još pesme imamo od exodus u našoj arhivi, kao što je a w o l.

ORIGINAL

Decorated in war
A.U.S. ambassador
Caught in selling secrets
To a foreign conspirator
Pledged his allegiance to
The red, white and the blue
As government secrets turn to revenue
He shredded documents
Restricted and confident
Then he got caught
The proof was evident
Traitor to the cause
He broke our highest laws
So why is he still greeted
With the big applause?
Chorus
American disgrace
Patriot gone to waste
He took a little taste
And had to have it all
Betrayed the fatherland
The flag and all for which it stands
Desertion was the plan he chose to call
American disgrace
Patriot gone to waste
Greed was his demise when he took
the fall
Betrayed the fatherland
The flag and all for which it stands
Traitor to the cause
A.W.O.L.!
Now a media star
The whole thing is so bizarre
How this turncoat's rich from seminars
Paying out their ass to see
A man who sold out to greed
A Benedict Arnold who made the
nation bleed
New book's a bestseller
T.V. movie in the cellar
Unpatriotic asshole
Should be a prison dweller
Iron clad alibi
Nothing but a pack of lies
Just another felon
Wearing a disguise!

PREVOD

Одликован у рату
А.У.С. амбасадора
Ухваћен у продаји тајни
Страном заверенику
Обвезао се на верност
Црвено, бело и плаво
Како се државне тајне претварају у приход
Пресекао је документе
Ограничена и самоуверена
Тада је ухваћен
Доказ је био очигледан
Издајник узрока
Кршио је наше највише законе
Па зашто се још увек поздравља
Уз велики аплауз?
припев
Америчка срамота
Патриот је отишао у отпад
Имао је мало укуса
И морао сам све имати
Издао је отаџбину
Застава и све за шта стоји
Дезертерство је било план који је одабрао да назове
Америчка срамота
Патриот је отишао у отпад
Похлепа је била његова смрт кад је пошао
пад
Издао је отаџбину
Застава и све за шта стоји
Издајник узрока
А.В.О.Л.!
Сада медијска звезда
Цела ствар је тако бизарна
Како се овај капут богати од семинара
Исплати им дупе да виде
Човек који се распродао на похлепу
Бенедикт Арнолд који је то направио
нација крвари
Нова књига је бестселер
Т. В. филм у подруму
Непатриотски шупак
Требао би бити становник затвора
Алиби огртаним жељезом
Ништа друго него гомила лажи
Само још један прекршај
Носим прерушавање!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com