PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exodus – changing of the guard

Izvođač: exodus - Naziv pesme: changing of the guard 

Tekst & Prevod: exodus - changing of the guard Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od exodus! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od exodus i pogledajte koje još pesme imamo od exodus u našoj arhivi, kao što je changing of the guard.

ORIGINAL

Rumanian dictator, emperor for life
Lived a life of luxury shared only by
his wife
Growing fat like pigs, eating meals fit
for a king
Accumulating assets like none you've
ever seen
Now the table's turned, they were stripped
of all they owned
The revolution's cast the dictator from
the throne
With their execution, so ends the tyranny
Two bullets from a rifle set the people free
Fighting for their rights
They toppled the regime
Pillage all their riches
Left them not a thing
Now they know the feeling
To reap the seeds they've sewn
Banished from the living
When they were overthrown
How did they feed the enormous greed
It took to satisfy their needs?
They drained the country dry
As thousands had to die
But now the monarchy is nullfied!
Chorus
The changing of the guard
They no longer deal the cards
The world demands democracy
It's the dawning of a time
When the system's redefined
Oppression's now a distant memory
Communism yields to the might the
people wield
For a democratic form of government
For their blatant disregard
They have suffered long and hard
It's time for a changing of the guard!
No longer will they rule the land
by genocide
The traces of their empire have all
been liquefied
Political reform has gotten underway
Now they're free to speak, before they'd
only pray
Freedom is contagious, it's spreading
far and wide
The Berlin Wall has fallen, there's no need
to divide
They walk across a border where many
tried and failed
Others died but not in vain, the people
have prevailed.
Fighting for their rights
They toppled the regime
Pillaged all their riches
Left them not o thing
Now they know the feeling
To reap the seeds they've sewn
Banished from the living
When they were overthrown
How did they feed the enormous greed
It took to satisfy their needs?
They drained the country dry
As thousands had to die
But now the monarchy is nullified!
Repeat Chorus

PREVOD

Румунски диктатор, животни цар
Живео луксуз луксузног живота
његова жена
Узгајање масти попут свиња, једење оброка који одговарају
за краља
Акумулирање имовине као што немате ви
икада видео
Сад се окренуо сто, скинути су
свих што су имали
Револуција је збацила диктатора
трон
Њиховим извршавањем тако се завршава тиранија
Два метка из пушке људе су ослободили
Борба за своја права
Срушили су режим
Попијте све своје богатство
Нису их оставили
Сада знају осећај
Да би пожели семе које су шивали
Протјеран од живих
Кад су их свргнули
Како су нахранили огромну похлепу
Било је потребно да се задовоље њихове потребе?
Осушили су земљу на суво
Како су хиљаде људи морале умрети
Али сада је монархија поништена!
припев
Промена страже
Више не размењују карте
Свет захтева демократију
Зоре времена
Када је систем редефинисан
Потлаченост је сада далека успомена
Комунизам доноси моћ
људи владају
За демократски облик власти
Због њиховог оштрог непоштовања
Трпели су се дуго и тешко
Време је за промену страже!
Више неће владати земљом
геноцидом
Трагови њиховог царства имају све
течни
Политичка реформа је започела
Сада могу слободно да говоре, пре него што су
само се молите
Слобода је заразна, шири се
надалеко и нашироко
Берлински зид је пао, нема потребе
да поделе
Прелазе границу где многи
покушао и није успео
Други су умрли, али не узалуд, људи
превладали су.
Борба за своја права
Срушили су режим
Окупио све своје богатство
Оставио их није ништа
Сада знају осећај
Да би пожели семе које су шивали
Протјеран од живих
Кад су их свргнули
Како су нахранили огромну похлепу
Било је потребно да се задовоље њихове потребе?
Осушили су земљу на суво
Како су хиљаде људи морале умрети
Али сада је монархија поништена!
Понови збор

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com