PREVOD24.COM

Izvođač: exodus - Naziv pesme: nanking 

Tekst & Prevod: exodus - nanking Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od exodus! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od exodus i pogledajte koje još pesme imamo od exodus u našoj arhivi, kao što je nanking.

ORIGINAL

Sadistic soldiers of the rising sun
1937's when the rape had begun
The ancient city fell under imperial rule
By an engine of war and lust, savage and cruel
Assembly line efficiency of killing machines
Unbridled fury of the sick and obscene
Systematic sexual degradation
The more perverse the greater exaltation
Nowhere to hide, nowhere to run
They turned the waters of the Yangtze red with blood
Cast aside and brutalized
Terrific horror made to terrorize
Bestial and violent, six weeks of suffering
So black was the day they marched through the gates
Their fate was beckoning
Tanks ran over men nailed to boards
Decapitations with an officer's sword
Gang rape of women, both the young and the old
Frozen to death in waters ice cold
Disembowelment, some are buried alive
Suicide's preferred for those who survive
The stench of corpses everywhere in the streets
Dogs feast on the rotting meat
Nowhere to hide, nowhere to run
They turned the waters of the Yangtze red with blood
Cast aside and brutalized
Terrific horror made to terrorize
Bestial and violent, six weeks of suffering
So black was the day they marched through the gates
Their fate was beckoning
It was the rape of Nanking
Thousands forced into prostitution
So many years and still no restitution
The carnage of Carthage so easily outdone
Add all the blood you get 1200 tons
Massacre removed from history books
No mention of men hung from iron hooks
All counter to the rules of war
They made a city an army's whore
Nowhere to hide, nowhere to run
They turned the waters of the Yangtze red with blood
Cast aside and brutalized
Terrific horror made to terrorize
Bestial and violent, six weeks of suffering
So black was the day, they marched through the gates
Their fate was beckoning
It was the rape of Nanking

PREVOD

Садистички војници излазећег сунца
1937. године када је почело силовање
Древни град је потпао под царску власт
Помоћу рата и пожуде, дивљака и окрутности
Ефикасност машина за успоравање линија
Необуздани бес болесника и непристојности
Систематична сексуална деградација
Што је перверзнија већа егзалтација
Нигде да се сакријемо, нигде не бежимо
Воду Јангце претворили су у црвену крв
Одбаци и брутално
Ужасан ужас због тероризма
Бесна и насилна, шест недеља патње
Тако је црн био дан када су марширали кроз капије
Њихова судбина их је обузела
Тенкови су прегазили мушкарце приковане за даске
Одбацивање главе са официрским мачем
Бапско силовање жена, и младих и старих
Смрзнут до смрти у воденој леденој хладноћи
Сметање, неки су живи закопани
Самоубиство је преферирано за оне који преживе
Смрад лешева свуда на улицама
Пси благдају трулим месом
Нигде да се сакријемо, нигде не бежимо
Воду Јангце претворили су у црвену крв
Одбаци и брутално
Ужасан ужас због тероризма
Бесна и насилна, шест недеља патње
Тако је црн био дан када су марширали кроз капије
Њихова судбина их је обузела
Било је то силовање Нанкинга
Хиљаде приморане на проституцију
Толико година и још увек нема реституције
Покољ Картагине тако лако надмаши
Додајте сву крв коју добијете 1200 тона
Масакр уклоњен из књига о историји
Не спомињу се мушкарци објешени са жељезним кукама
Све је у супротности с правилима рата
Направили су град војском курвом
Нигде да се сакријемо, нигде не бежимо
Воду Јангце претворили су у црвену крв
Одбаци и брутално
Ужасан ужас због тероризма
Бесна и насилна, шест недеља патње
Тако црн био дан, марширали су кроз капије
Њихова судбина их је обузела
Било је то силовање Нанкинга

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com