PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exodus – the sun is my destroyer

Izvođač: exodus - Naziv pesme: the sun is my destroyer 

Tekst & Prevod: exodus - the sun is my destroyer Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od exodus! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od exodus i pogledajte koje još pesme imamo od exodus u našoj arhivi, kao što je the sun is my destroyer.

ORIGINAL

Immortal subjugator, usurper, dominator
Blood ruler of the dark
Lord of the shadow world, flag of black unfurled
Foul, unholy patriarch
Enslaver of mankind, king of all unkind
Light ender in black domain
I fear only the dawn, at war with the rising sun
Eternal dusk ordained
I lurk beside you, never to abide you
I live inside you, always to divide you
I stand between you, certain to unclean you
The night is my savior
The sun is my destroyer
Despotic tyrants liar, judgment always dire
Unrepentant fear machine
Dream world paralyzer, re of man, none the wiser
Beneath the surface, site unseen
My only enemy, the day, behest color, shades of grey
Rejoice in theing of the night
Nightmarese all too real, dest horror soon revealed
Rising with the dying of the light
I lurk beside you, never to abide you
I live inside you, always to divide you
I stand between you, certain to unclean you
The night is my savior
The sun is my destroyer
In my dominion, day meets its demise
Ultraviolet adversary, like an open wound to cauterize
The night's assailant is theing of the morning sun
Illuminescent antagonist, smashed to oblivion
I am god here, in the bowels of the human mind
Creature of imagination, born of the impure and unrefined
I prey on your fear, take all you hold dear and then I use it against you
So unwise for you to close your eyes
That's when Ie to dispense you
Malignant dream accuser
Pleasant thought reverser
Loathsome bringer of dread
Slumber now vitiated
Sweet dreams abominated
Terrors better left unsaid
Villainous machination
Sub conscious tribulation
Tremble at theing of the twilight
Rising with the setting sun
Returning when the day's undone
Ensuring an end to all good nights
I lurk beside you, never to abide you
I live inside you, always to divide you
I stand between you, certain to unclean you
The night is my savior
The sun is my destroyer

PREVOD

Бесмртни субјугатор, узурпатор, доминатор
Владар крви мрака
Господар света сенка, црна застава је раскопчана
Фаул, нечасни патријарх
Енславер човечанства, краљ свих нељудских
Лаки ендер у црној домени
Бојим се само зоре, у рату са излазећим сунцем
Заређен вечни сумрак
Лезим поред тебе, а да те никад не држим
Живим у теби, увек да те поделим
Стојим између вас, сигуран да вас нечисти
Ноћ је мој спаситељ
Сунце је мој разарач
Деспотски тирани лажљивци, пресуђивање увек грозно
Непокорена машина страха
Парализатор света из снова, о човеку, ништа мудрији
Испод површине се не види
Мој једини непријатељ, дан, најбоља боја, нијансе сиве
Радујте се током ноћи
Ноћна мора превише реална, дест хорор убрзо је откривен
Устајање са умирањем светлости
Лезим поред тебе, а да те никад не држим
Живим у теби, увек да те поделим
Стојим између вас, сигуран да вас нечисти
Ноћ је мој спаситељ
Сунце је мој разарач
У мојој доминацији дан дочекује смрт
Противник ултраљубичастог облика, попут отворене ране за каутеризацију
Ноћни нападач је јутарње сунце
Светлећи антагонист, разбијен заборавом
Ја сам бог овде у утроби људског ума
Створење маште, рођено нечисто и нерафинирано
Пленим твој страх, узми све што се држиш драга и онда то искористим против тебе
Тако неразумно да затворите очи
Тада ћу те издати
Малигни инспектор снова
Пријатно преправљач мисли
Довратак страха
Заспао је сада
Слатки снови гнусни
Тероре је боље оставити неизговорене
Неваљана махинација
Подсвесна невоља
Дрхти од сумрака
Излазак из залазећег сунца
Повратак кад тај дан поништи
Осигуравање прекида свих лаких ноћи
Лезим поред тебе, а да те никад не држим
Живим у теби, увек да те поделим
Стојим између вас, сигуран да вас нечисти
Ноћ је мој спаситељ
Сунце је мој разарач

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com