PREVOD24.COM

Izvođač: faerghail - Naziv pesme: my beloved 

Tekst & Prevod: faerghail - my beloved Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od faerghail! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo f od faerghail i pogledajte koje još pesme imamo od faerghail u našoj arhivi, kao što je my beloved.

ORIGINAL

Her skin is soft as wind
Pale like my palms of sin
And her eyes like dark blue seas
Stare me with icy dreams
In my dreams
"We shall be"
In my dreams
"In the worlds beneath"
And the nightfall is for my bride
Mistress of dawn, embraced by night
Shimmery meadows before the dusk
Beyond the shadows, they will turn to dust
Her skin...
Timeless is our lovelorn night
Secrets of caressing might
Are not held by the blinding light
Forever in our eyes, we see the dying lies
Of the truth of the past,
to days toe will they last?
Fading to dreams, there is something that calls
Her divergent love in those shady halls
For there I'll return, for there I will yearn
Willing to where the rays of light will not turn
Her spellbinding eyes take my breath
In forbidden paradise for her I have bled
For her lost I will shed tears unseen
Bereaved I will be to see what is planned for me
Her skin is soft as wind
Soft like the swan's white wings
And her voice makes the weathers fall
Oh, hear the beauty of her song
Storms have torn
"But we stand tall"
Storms have torn
"In those shady halls"

PREVOD

Кожа јој је мека попут ветра
Блед попут дланова греха
А очи попут тамноплавих мора
Загледајте ме у ледене снове
У сновима
"Бићемо"
У сновима
"У световима испод"
А ноћас пада за моју невесту
Господарица зоре, загрљена ноћу
Блиставе ливаде пред сумрак
Иза сенки ће се претворити у прах
Њена кожа ...
Безвременска је наша љупка ноћ
Тајне миловања могу
Не држи их заслепљујућа светлост
Заувек у нашим очима видимо умируће лажи
Истине прошлости,
да ли ће то трајати данима до пете?
Изблиједивши у сновима, постоји нешто што позива
Њена различита љубав у оним сјеновитим салама
Јер тамо ћу се вратити, јер ћу тамо чезнути
Воља тамо где се зраци светлости неће окренути
Њене очаравајуће очи ми одузимају дах
У забрањеном рају за њу сам крварио
За њу изгубљену, пролити ћу невидљиве сузе
Ужаснут ћу да видим шта се планира за мене
Кожа јој је мека попут ветра
Мека попут бијелих крила лабуда
А њен глас чини да падају временске прилике
Ох, чуј лепоту њене песме
Олује су се разбиле
„Али стојимо високо“
Олује су се разбиле
"У оним сјеновитим салама"

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com