PREVOD24.COM

Izvođač: fishbone - Naziv pesme: love hate 

Tekst & Prevod: fishbone - love hate Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od fishbone! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo f od fishbone i pogledajte koje još pesme imamo od fishbone u našoj arhivi, kao što je love hate.

ORIGINAL

Love, hate
Love is deep within your gut
Struck with fire to the touch
Hate is when you can't relate
In a different state to hate, revenge
Execute pain to the thief of love
Filled with hate, I won't mistake
Inside out pin love is grand
Outside in pain, hate awaits
Ain't love grand? It saves the human
Sometimes love is never finished
Some times hate is never ending
Love and hate, too close for most
But revenge can make it even
Love, hate
Love to hate to love to kill
By the will of loving to hate
Kill the love with your fear and then
The revenge will set in
Revenge, quench the hate in the mean time
But in the end your soul will end
Like a junkie that needs his shot
Hate revenge the brotha's twins
Love is solid and won't go nowhere
Love will stay as sure as life lives
Love will stay it's crept in everywhere
Love, hate, too close for most
But revenge can make it even
Revenge is gained when hate kills love
Love rises above because love is the dove
Love and hate both are the same
Causing the extreme opposites of the same pain
When we meet on the fields of onions
To make war brings tears to my eyes
Love and hate brings tears to my eyes
When love dies hate will arise
It's a loving hate for the hate that loves
Love's to hate for a loveless hate
For a hateless love
Rather than the hate filled hate
But no love, man
That's impossible
That's preposterous
That's polukaism
Halt
If hate was a hat holding back
The hovering hate less hate
Un-hate yourself
Of this hate hat
And let the hate less love
Lift loud and lovable
That's been looming
Under your hate hat
Of helter skelter
Love don't loath, live and love
Happy not hate
Happy joy love and happiness cool no heat
Hate is the enemy
Hate will arise for you to despise
Hate is laughing at your fate
Love is beautiful and it is potent
Love inhibits the inhabitant of love
Love is the permanent state
Hate is for the late freight
Peace, love and hate can definitely relate

PREVOD

Љубав мржња
Љубав је дубоко у вашим цревима
Ударио ватром на додир
Мржња је када се не можете повезати
У другој је држави мрзити, осветити
Извршите бол лоповима љубави
Испуњен мржњом, нећу погрешити
Изнутра љубав је велика
Напољу у мукама чека мржња
Не волим грандиозно? То спашава човека
Понекад љубав никад није готова
Понекад мржња никад не престаје
Љубав и мржња, преблизу за већину
Али освета може да изједначи
Љубав мржња
Љубав мрзити, вољети убијати
Вољом да волим да мрзим
Убиј љубав страхом
Освета ће доћи
Освети се, угаси мржњу у међувремену
Али на крају ће се твоја душа завршити
Као наркоман којем је потребан његов хитац
Мрзим осветити близанце Бротха
Љубав је чврста и неће нигде отићи
Љубав ће остати сигурна колико и живот
Љубав ће остати пуна свуда
Љубав, мржња, преблизу за већину
Али освета може да изједначи
Освета се стиче када мржња убија љубав
Љубав се уздиже изнад тога јер је љубав голуб
Љубав и мржња обоје су исто
Узрокује екстремне супротности истог бола
Кад се сретнемо на пољима лука
Ратовање ми доноси сузе на очи
Љубав и мржња уносе ми сузе на очи
Када љубав умре, настаће мржња
То је љубав према мржњи коју воле
Љубав је мржња за љубавном мржњом
За љубав без мржње
Уместо да мржња испуни мржњу
Али нема љубави, човече
То је немогуће
То је глупо
То је полукаизам
Застој
Ако је мржња била уздржани шешир
Лебдећи мрзе мање мржње
Мрзите себе
Од овог шешира мржње
И нека мрзи мање љубави
Дижите гласно и допадљиво
То се надима
Под твојим шеширом мржње
Од хелтер скелтера
Љубав се не стиди, живи и воли
Сретан што не мрзим
Срећна радост љубав и срећа хладе без топлине
Мржња је непријатељ
Настаће вам мржња коју ћете презирати
Мржња се смеје вашој судбини
Љубав је лепа и јака
Љубав инхибира становника љубави
Љубав је трајно стање
Мржња је за касни терет
Мир, љубав и мржња могу се дефинитивно односити

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com