PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • foals – a knife in the ocean

Izvođač: foals - Naziv pesme: a knife in the ocean 

Tekst & Prevod: foals - a knife in the ocean Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od foals! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo f od foals i pogledajte koje još pesme imamo od foals u našoj arhivi, kao što je a knife in the ocean.

ORIGINAL

[Intro]
When I come to walk the line
The fire may come, but we'll be just fine
When I go to walk the line
The fire, it will come but we'll be just fine
[Verse 1]
Mouth of the ocean, be well spoken
Watch your P's and Q's
Now that we're older, the future is colder
But what is there to do?
I'll walk the line, I'll be just fine
I'll be right back on time
The fire is coming, but we'll outrun it
We'll never be undone
[Chorus]
What came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Oh, what came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
[Verse 2]
And now our parents are long departed
Who can finish the songs they started?
Bodies are broken, but it's just a token
Of what is surely to come
Unstitch the suture, please pause the future
So I can collect my things
The fire is coming, but we'll outrun it
We'll never be undone
[Chorus]
What came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Oh, what came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
[Bridge]
When I go to walk the line
The fire it comes, but I'll be just fine
[Chorus - Variation]
What came of the things we once believed?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
Oh, all lost and, oh, all lost, to the depths of a hungry sea
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
All that's left, all that's left
Is the echo of a roaring sea
Long gone, long gone
To the trace of a memory
What came of the things I once believed?
All that's left, all that's left
Is the trace of a memory
[Instrumental]

PREVOD

[Увод]
Кад дођем да прођем линију
Пожар може доћи, али ми ћемо бити у реду
Кад одем да прошетам линијом
Пожар ће доћи, али биће све у реду
[1. стих]
Ушће океана, добро говори
Пазите на своја П и К
Сад кад смо старији, будућност је хладнија
Али шта треба радити?
Прошетаћу линијом, биће ми сасвим добро
Вратићу се на време
Пожар долази, али ми ћемо га надмашити
Никада нећемо бити поништени
[Припев]
Шта је са стварима у које смо некада веровали?
Ох, сви изгубљени у дубинама гладног мора
Ох, шта је са стварима у које смо некада веровали?
Ох, сви изгубљени у дубинама гладног мора
[2. стих]
А сада су наши родитељи одавно преминули
Ко може да заврши песме које су започели?
Тела су сломљена, али то је само знак
Онога што ће сигурно доћи
Одвежите шав, паузирајте будућност
Тако да могу да сакупљам своје ствари
Пожар долази, али ми ћемо га надмашити
Никада нећемо бити поништени
[Припев]
Шта је са стварима у које смо некада веровали?
Ох, сви изгубљени у дубинама гладног мора
Ох, шта је са стварима у које смо некада веровали?
Ох, сви изгубљени у дубинама гладног мора
[Мост]
Кад одем да прошетам линијом
Пожар долази, али ја ћу бити у реду
[Рефрен - Варијација]
Шта је са стварима у које смо некада веровали?
Ох, сви изгубљени у дубинама гладног мора
Ох, сви изгубљени и, ох, сви изгубљени, до дубине гладног мора
Ох, сви изгубљени у дубинама гладног мора
Све што је остало, све што је остало
Је ли одјек бучног мора
Давно прошло, давно прошло
Трагом сећања
Шта је било са стварима у које сам некада веровао?
Све што је остало, све што је остало
Је ли траг сећања
[Инструментал]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com