PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • freshie – we re all angels

Izvođač: freshie - Naziv pesme: we re all angels 

Tekst & Prevod: freshie - we re all angels Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od freshie! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo f od freshie i pogledajte koje još pesme imamo od freshie u našoj arhivi, kao što je we re all angels.

ORIGINAL

First Verse:
looking out the mirror, i see a thousand people
gotta different struggle but wanna be taken equal
in society people start discriminatin
but in history they said we are the free-est nation
i wonder how things changed from when my grandma was
alive and i was just livin' life because she showed me love
and now people neglect, kill.. cause no respect
for family and anybody else's seem to touch they chest
where they heart pumps cause god hasn't given up
havent sent you home even though we all keep messin up
he's givin up a chance and i just wanna see us smile
the worlds so corrupt now i walk around and count the frowns
Chorus:
..what i go to do to
make everything the way it was
..when everbody was happy
and nobody seemed to make ish up.
..when people in life wasn't fake
and life was sweet as grandma's cake
..i wanna see a smile on faces,
cause we're all angels
Second Verse:
we all got our problems, some's more serious
some parents chill, others get real furious
some kids get voilated, church people love to praise it
some kids like masterbatin' but that's their place no one's the greatest
...who am i to judge, one of god's childs
when i have my own problems and i have my own doubts
they say don't judge a book by a cover.. why?
it's probably wrong and you don't know their feelings thats inside
people make a change, but others never focus
or care for other people, those the ones that aren't the closest
to them selves, instead of talkin' we should help
people get free and open and unlock them from they cell
so tell me
Chorus:
..what i go to do to
make everything the way it was
..when everbody was happy
and nobody seemed to make ish up.
..when people in life wasn't fake
and life was sweet as grandma's cake
..i wanna see a smile on faces,
cause we're all angels
Third Verse:
...you can, take my hand
and can, live your life
the way you wanted to
there's nothing wrong with you
..don't let, people tell ya
..you're nothing.. you're a failure
just be real with yourself
what i gotta dooooo
(i wanna make a difference)
(tell if you listenin)
Chorus:
..what i go to do to
make everything the way it was
..when everbody was happy
and nobody seemed to make ish up.
..when people in life wasn't fake
and life was sweet as grandma's cake
..i wanna see a smile on faces,
cause we're all angels

PREVOD

Први стих:
гледајући у огледало, видим хиљаду људи
мора да има другачију борбу, али желим да будем једнак
у друштву људи почињу дискриминисати
али у историји су рекли да смо нација која је најслободнија
Питам се како су се ствари промениле у односу на моју баку
жив и ја сам само живео живот јер ми је показала љубав
и сада људи занемарују, убијају .. не изазивају поштовање
као да се породица и било ко други додирују у грудима
тамо где пумпају срце јер Бог није одустао
нисам те послао кући иако се сви стално петљамо
даје шансу и само желим да се насмејемо
светови тако искварени сада ходам уоколо и бројим мрштења
Припев:
..шта да радим
учини све како је било
..када је неко био срећан
и чинило се да нико не измишља.
..када људи у животу нису били лажни
а живот је био сладак као бакина торта
.. желим да видим осмех на лицима,
јер смо сви анђели
Други стих:
сви имамо своје проблеме, неки су озбиљнији
неки родитељи се најеже, други постану стварно бесни
нека деца постану волатирана, црквени људи то воле да хвале
нека деца воле мастербатин ', али то је њихово место где нико није највећи
... ко сам ја да судим, једно божје дете
када имам своје проблеме и имам своје сумње
кажу да књигу не судите по корицама .. зашто?
вероватно је погрешно и не знате њихова осећања која су унутра
људи праве промену, али други се никада не фокусирају
или брига за друге људе, оне који нису најближи
њима самима, уместо да разговарамо, требали бисмо помоћи
људи се ослобађају и откључавају из ћелије
па реци ми
Припев:
..шта да радим
учини све како је било
..када је неко био срећан
и чинило се да нико не измишља.
..када људи у животу нису били лажни
а живот је био сладак као бакина торта
.. желим да видим осмех на лицима,
јер смо сви анђели
Трећи стих:
... можеш, узми ме за руку
и можеш да живиш свој живот
онако како сте желели
с тобом није ништа лоше
..не дозволи, људи ти кажу
..ниси ништа .. ти си неуспех
само буди стваран према себи
шта морам да урадим
(желим да направим разлику)
(реци да ли слушаш)
Припев:
..шта да радим
учини све како је било
..када је неко био срећан
и чинило се да нико не измишља.
..када људи у животу нису били лажни
а живот је био сладак као бакина торта
.. желим да видим осмех на лицима,
јер смо сви анђели

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com