PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • game music – battle with the four fiends

Izvođač: game music - Naziv pesme: battle with the four fiends 

Tekst & Prevod: game music - battle with the four fiends Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od game music! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo g od game music i pogledajte koje još pesme imamo od game music u našoj arhivi, kao što je battle with the four fiends.

ORIGINAL

SUKARUMIRUYOONE!
Hushururu Hushururu dokugasu huhaishuu
makichirasu
Zonbi Zonbi teshitawa mina doro doro
Hashi kara tenraku bakkuattaku
misebatoku niwa nashi
Tsugi,KAINATTUO!
Tsunami Tsunami tsunami no Kainattuo
kame otoko
Aoi bodei akogare desuraa soutou
Hiwai na atama no tekateka
Kyou mo mizu de bisho bisho
Aa bisho bisho dawa, Kore
Wareraga Shitennou TSUCHI MIZU MAIAGARE
Oresaa, Tsuchi no Sukarumiruyoone ttuuka doku no Sukarumiruyoone dato
omoundakedo...?
Nuha
BARUBARISHIA!(NOORIISHIIO!)
Torunedo Torunedo Arashi wo yobu onna
hobo zenra
Lovin Girls Lovin Girls otoko ni
kyoumi wa NO NO
Dogu Magu Ragu Kyou no oaite donoko no
shiyoukashira?
Hi no RUBIKANTE!
Aa Rubikan Rubikan Honou no Rubikante
mizu nigate
Gentleman Gentleman Shiai wa seiseidoudou!
Namaashi Namamekashiku Chira chira chira to chira rizumu
Manto no naka Miseteyarouka;
Wareraga Shitennou KAZE HOUNOU MAIAGARE
Shi,Shitennou no naka de watashi ga
ichiban sekushii dato omoundaga?
Un soukamone
Shishitenao osoroshii tsuchi no
Sukarumiruyoone-Sama no tsuyosa,
yukkuri to ajiwatte SHINE!
Kukakaka Kono Oresama wo taosu towana daga Ore wa sabishigariya dena
Hohhohoho Gorubeeza-sama ni tekizu
owasetowa...
Omaetachi wo Mikubitteitayoune!
Saa kaihuku shiteyarou!
zenryoku de kakattekurugayoi!!
Watashi ka?IIDESUTOMO!
Gorubii Gorubii Seshiru no jitsu no ani
Tsuki no tami Senou Kankin
teguchi wa kimu%#&!
Subetewa Zemusu-sama no sekai no tame
Gorubeeza-sama no inomamani
IZAYUKE! SAIKYOU NO SHITENNOU!

PREVOD

СУКАРУ МИРУИО ОНЕ!
Хусхуруру Хусхуруру докугасу хухаисхуу
макицхирасу
Зонби Зонби тесхитава мина доро доро
Хасхи кара тенраку баккуаттаку
мисебатоку нива насхи
Тсуги, КАИНАТТУО!
Тсунами Тсунами цунами но Каинаттуо
каме отоко
Аои бодеи акогаре десураа соутоу
Хиваи на атама но текатека
Киоу мо мизу де бисхо бисхо
Аа бисхо бисхо дава, Коре
Варерага Схитенноу ТСУЦХИ МИЗУ МАИАГАРЕ
Оресаа, Тсуцхи но Сукарумируиооне ттуука доку но Сукарумируиооне дато
омоундакедо ...?
Нуха
БАРУБАРИСХИА! (НООРИИСХИИО!)
Торунедо Торунедо Арасхи во иобу онна
хобо зенра
Ловин Гирлс Ловин Гирлс отоко ни
киоуми ва НЕ НЕ
Догу Магу Рагу Киоу но оаите доноко бр
схииоукасхира?
Здраво, не РУБИКАНТЕ!
Аа Рубикан Рубикан Хоноу но Рубиканте
мизу нигате
Господин Господин Схиаи ва сеисеидоудоу!
Намаасхи Намамекасхику Цхира цхира цхира цхира то цхира ризуму
Манто но нака Мисетеиароука;
Варерага Схитенноу КАЗЕ ХОУНОУ МАИАГАРЕ
Схи, Схитенноу но нака де ватасхи га
ицхибан секусхии дато омоундага?
Ун соукамоне
Схисхитенао осоросхии тсуцхи бр
Сукарумируиооне-Сама но тсуиоса,
иуккури то ајиватте СЈАЈ!
Кукакака Коно Оресама во таосу тована дага Оре ва сабисхигарииа дена
Хоххохохо Горубееза-сама ни текизу
овасетова ...
Омаетацхи во Микубиттеитаиоуне!
Саа каихуку схитеиароу!
зенриоку де какаттекуру гаиои !!
Ватасхи ка? ИИДЕСУТОМО!
Горубии Горубии Сесхиру но јитсу но ани
Тсуки но тами Сеноу Канкин
тегуцхи ва киму% # &!
Субетева Земусу-сама но секаи но таме
Горубееза-сама но иномамани
САИКИОУ НО СХИТЕННОУ!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com