PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • gavin friday the man seezer – man of misfortune

Izvođač: gavin friday the man seezer - Naziv pesme: man of misfortune 

Tekst & Prevod: gavin friday the man seezer - man of misfortune Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od gavin friday the man seezer! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo g od gavin friday the man seezer i pogledajte koje još pesme imamo od gavin friday the man seezer u našoj arhivi, kao što je man of misfortune.

ORIGINAL

See that man - I carry the world upon my back.
Talk to that man - there is no hope, I never talk back.
Sold my soul for a cheap ideal.
The price I paid? the spice of life.
Now I'm in a real dilemma,
I must keep myself alive ... alive ... alive.
Look at that man - what am I doing in a place like this?
Pity that man - I live my life like it's a crime!
The sun goes dim, the moon turns black.
What I gave away, I never got back.
Now I'm in a real dilemma.
I must keep myself alive ... alive ... alive.
I see junk to my left! freaks to my right!
Ain't no one laughin' - ain't nothing funny.
Ain't nothing happening. 'cause we ain't got no money!
Hey! hey! hey! ... misfortune!
Woe! woe! woe! .... misfortune!
Watch that man! everything I see goes into a book.
I said, watch that man! I live my life with a filthy look!
Sold my soul for a cheap ideal.
The price I paid? the spice of life.
Now I'm in a real dilemma,
I must keep myself alive.
The angels they came to visit me.
Some divine intervention ... they said
"are you the boy with the stars in your eyes?
Are you the boy that fooled the world? "
Flappin' their wings, tellin' me things.
Flappin' their wings, tellin' me things...
I said "I know what I like. I know what I want!
But I never seem to know, I never seem to know.
How to get that thing boy. how d'ya get that thing boy?
Can you tell me how you got, how you got that thing?
How d'ya get that thing boy? "
See that man! talk to that man!
Look at that man but don't ya pity that man!
I'm a man of misfortune! I'm a man of misfortune!
Look at that man! watch that man!
But na! na! no! don't talk to that man!
I'm a man of misfortune. I'm a man of misfortune.
I must keep myself alive. I must keep myself alive.

PREVOD

Види тог човека - свет носим на леђима.
Разговарај са тим човеком - нема наде, никад нећу одговорити.
Продао моју душу за јефтин идеал.
Цена коју сам платио? зачин живота.
Сад сам у правој дилеми,
Морам се одржати на животу ... на животу ... на животу.
Погледајте тог човека - шта ја радим на оваквом месту?
Штета тог човека - живим свој живот као да је злочин!
Сунце се пригушило, месец постајао црн.
Оно што сам поклонио, никада ми се није вратило.
Сад сам у правој дилеми.
Морам се одржати на животу ... на животу ... на животу.
Видим смеће са моје леве стране! наказе с моје десне стране!
Нико се не смеје - није ништа смешно.
Не догађа се ништа. јер немамо новца!
Хеј! хеј! хеј! ... несрећа!
Јао! јао! јао! .... несрећа!
Пази на тог човека! све што видим иде у књигу.
Рекао сам, пази на тог човека! Живим свој живот прљавим погледом!
Продао моју душу за јефтин идеал.
Цена коју сам платио? зачин живота.
Сад сам у правој дилеми,
Морам се одржати на животу.
Анђели који су ми дошли у посету.
Нека божанска интервенција ... рекли су
„јеси ли ти дечак са звездама у очима?
Да ли сте ви дечак који је преварио свет? "
Машући крилима, причајући ми ствари.
Машући крилима, причајући ми ствари ...
Рекао сам „Знам шта волим. Знам шта желим!
Али изгледа да никад не знам, чини ми се да никад не знам.
Како доћи до те ствари, дечко. како ћеш добити оног дечка?
Можете ли ми рећи како сте добили, како сте добили ту ствар?
Како ћеш добити оног дечка? "
Види тог човека! разговарај са тим човеком!
Погледајте тог човека, али немојте га сажаљевати!
Ја сам човек несреће! Ја сам човек несреће!
Погледајте тог човека! пази на тог човека!
Али не! на! не! не разговарај са тим човеком!
Ја сам човек несреће. Ја сам човек несреће.
Морам се одржати на животу. Морам се одржати на животу.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com