PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • george jones – great judgement morning

Izvođač: george jones - Naziv pesme: great judgement morning 

Tekst & Prevod: george jones - great judgement morning Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od george jones! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo g od george jones i pogledajte koje još pesme imamo od george jones u našoj arhivi, kao što je great judgement morning.

ORIGINAL

I dreamed that the great judgment morning
had dawned and the trumpets had blown.
I dreamed that all nations had gathered
to judgment before the white thrown.
From the thrown came a bright shining angel
and stood on the land and the sea.
And swore with his hand raised toward heaven
that time was no longer to be.
And oh, what a weeping and wailing
as the lost were told of their fate.
They cried for the rocks and the mountains
they prayed but their prayers were too late.
Oh the rich man was there but his money
had melted and vanished away.
A pauper he stood in the judgment,
his debts were to heavy to pay.
Now the great man was there but his greatness,
when death came, was left far behind.
The angels that opened all the records,
not a trace of his greatness could find.
The widow was there with the orphans,
God heard and remembered their cry.
No sorrow in heaven forever.
Oh God wiped all their tears from their eyes.
The gambler was there and the drunkard.
And the men that had sold them the drink
with the peope who gave them the license,
all together in hell they did sink.
The moral man came to the judgment
but his self-righteous rags would not do.
The men who had crucified jesus
had passed off as moral men too.
The soul that had put off salvation
"Not tonight, I'll get saved by and by.
No time now to think of religion."
At last they had found time to die.
And oh, what a weeping and wailing
as the lost they were told of there faith.
They cried for the rocks and the mountains,
oh they prayed but their prayers were too late.
They prayed but their prayers was too late.

PREVOD

Сањао сам то велико пресудно јутро
засијало је и трубе су пухале.
Сањао сам да су се окупили сви народи
на пресуду пре него што је бели бачен.
Из баченог је дошао сјајни сјајни анђео
и стајали су на копну и мору.
И заклео се с руком подигнутом према небу
то време више није требало бити.
И ох, какав плач и плач
као што је изгубљеним речено о њиховој судбини.
Плакали су за стенама и планинама
они су се молили, али њихове молитве су биле прекасне.
Ох, богаташ је био тамо, али његов новац
растопио се и нестао.
Глупи је стајао у пресуди,
дугови су му били тешки за плаћање.
Сада је био велики човек, али његова величина,
кад је смрт дошла, остављена је далеко иза.
Анђели који су отворили све записе,
није могао да се нађе ни трага његове величине
Удовица је била тамо са сирочадима,
Бог је чуо и упамтио њихов плач.
Нема туге на небу заувек.
Ох Бог је обрисао све сузе са очију.
Коцкар је био тамо и пијанац.
И мушкарци који су им продали пиће
са људима који им је дао дозволу,
сви заједно у паклу су потонули.
Морални човек је дошао до пресуде
али његови самоправедни крпе не би радили.
Мушкарци који су разапели Исус
такође су пропали као морални људи.
Душа која је одбацила спас
"Не вечерас, спашаваће ме.
Сада нема времена за размишљање о религији. "
Најзад су нашли времена да умру.
И ох, какав плач и плач
као изгубљени речено им је вера.
Плакали су за стенама и планинама,
ох, молили су се, али њихове молитве су биле прекасне.
Они су се молили, али њихове молитве су биле прекасне.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com