PREVOD24.COM

Izvođač: go fish - Naziv pesme: my god 

Tekst & Prevod: go fish - my god Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od go fish! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo g od go fish i pogledajte koje još pesme imamo od go fish u našoj arhivi, kao što je my god.

ORIGINAL

My God is so big
And so strong
And so mighty
There's nothing my God cannot do
(4x)
In the beginning
God made everything
God simply spoke
And the world came to being
He sent a flood
And made everything new
He parted the sea
And let His people walk through
He helped a boy
To bring a giant right down
Joshua marched
The walls fell to the ground
These acts of power
Are worthy of praise
But if you want to question
My God and His ways
(I'll look you in the eye and say:)
My God is so big
And so strong
And so mighty
There's nothing my God cannot do
(2x)
Though we are sinners
He still gave us worth
God sent His Son
To live here on the earth
He healed the sick
He made blind men see
He let the lame walk
And He set the world free
He died on a cross
And He rose from the grave
He conquered sin
He is mighty to save
He went to heaven
And He'sing back
God's word is true
But if it's attacked
(I'll look you in the eye and say:)
My God is so big
And so strong
And so mighty
There's nothing my God cannot do
(2x)
God, the Spirit
God, the Father
God, the Son
(1 + 1 + 1 = 1)
(2x)
I want the world
To know about my God
I want to live
So the whole word can see
That my heart is changed
I'm forgiven and new
If people need proof
May they see it in me
(Let's look the world in the eye
Let's look them in the eye and say:)
My God is so big
And so strong
And so mighty
There's nothing my God cannot do
(5x)

PREVOD

Мој Бог је тако велики
И тако јак
И тако моћно
Мој Бог не може учинити ништа
(4к)
У почетку
Бог је све створио
Бог је једноставно проговорио
И свет је настао
Послао је поплаву
И све направило ново
Раздвојио се од мора
И пустите Његове људе да прођу
Помогао је дечаку
Да сруши великана
Јосхуа је марширао
Зидови су пали на земљу
Ови акти моћи
Су достојан хвале
Али ако желите да доведете у питање
Мој Бог и Његови путеви
(Погледаћу те у очи и рећи :)
Мој Бог је тако велик
И тако јак
И тако моћно
Мој Бог не може учинити ништа
(2к)
Иако смо грешници
И даље нас је вредио
Бог је послао Сина свога
Живјети овде на земљи
Излечио је болесне
Натјерао је слијепе људе да виде
Пустио је да хроми ходају
И Он је ослободио свет
Умро је на крсту
И устао је из гроба
Победио је грех
Моћан је да спаси
Отишао је у небо
И Хе'синг назад
Божја реч је истина
Али ако је нападнут
(Погледаћу те у очи и рећи :)
Мој Бог је тако велик
И тако јак
И тако моћно
Мој Бог не може учинити ништа
(2к)
Боже, Дух
Бог, Отац
Бог, син
(1 + 1 + 1 = 1)
(2к)
Желим свет
Да знам о мом Богу
Желим да живим
Тако се види цела реч
Да се ​​моје срце променило
Опроштено сам и ново
Ако је људима потребан доказ
Нека то виде у мени
(Погледајмо свет у очи
Погледајмо их у очи и кажемо :)
Мој Бог је тако велик
И тако јак
И тако моћно
Мој Бог не може учинити ништа
(5к)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com