PREVOD24.COM

Izvođač: go radio - Naziv pesme: goodnight moon 

Tekst & Prevod: go radio - goodnight moon Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od go radio! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo g od go radio i pogledajte koje još pesme imamo od go radio u našoj arhivi, kao što je goodnight moon.

ORIGINAL

And don't go to bed yet, love,
I think it's too early
And we just need a little time to ourselves
And don't go to bed yet, love,
I think it's too early,
And we just need a little time to ourselves.
If my wall clock tells me that it's four
In the morning,
I'll give it hell.
'Cause I've been trying way too long,
To try and be the perfect song,
When our hearts are heavy burdens,
We shouldn't have to bear alone.
So goodnight moon,
And goodnight you,
When you're all that I think about.
All that I dream about.
How'd I ever breathe without
A goodnight kiss
From goodnight you,
The kind of hope they all talk about.
The kind of feeling we sing about.
Sit in our bedroom and read aloud,
Like a passage from goodnight moon
And sing for me softly, love,
Your song for tomorrow
And tell me my name's the one sitting in there somewhere
And dream for me anything, but dream
It in color about
We know the sun's still rising but we don't care
'Cause I've been trying way too long,
To try and be the perfect song,
When our hearts are heavy burdens,
We shouldn't have to bear alone.
So goodnight you,
And goodnight moon,
When you're all that I think about.
All that I dream about.
How'd I ever breathe without
A goodnight kiss
From goodnight you,
The kind of hope they all talk about.
The kind of feelings we sing about.
Sit in our bedrooms and read aloud,
Like a passage from goodnight moon
From goodnight moon
Then there you were,
And I saw my Juliete graceful down the stairs.
It's hard to miss,
The way her eyes light up the room,
And steal the air.
Just feel her lips,
Lock on to every breath I take;
Can't breath it in.
Do you feel us falling?
'Cause I feel us falling
So goodnight moon,
And goodnight you,
When you're all that I think about.
All that I dream about.
How'd I ever breathe without
A goodnight kiss
From goodnight you,
The kind of hope they all talk about.
The kind of feeling we sing about.
Sit in our bedrooms and read aloud,
Like a passage from goodnight moon
Oh, from goodnight moon
And there you were,
And I saw my Juliete graceful down the stairs.
It's hard to miss,
The way her eyes light up the room,
And steal the air.
Do you feel us falling?
'Cause I can feel us falling
Do you feel us falling?
Cause I can feel us falling
Do you feel us falling?
'Cause I can feel us falling
Do you feel us falling?
'Cause I can feel us falling
Oh oh oh oh oh

PREVOD

И немој још ићи у кревет, љубави,
Мислим да је прерано
И само нам треба мало времена
И немој још ићи у кревет, љубави,
Мислим да је прерано,
И само нам треба мало времена.
Ако ми зидни сат каже да је четири
Ујутру,
Даћу је доврага.
Јер предуго покушавам,
Да бисте пробали и били савршена песма,
Када су наша срца тешка,
Не би требало да подносимо сами.
Тако лаку ноћ,
И лаку ноћ,
Кад си све о чему размишљам.
Све о чему сањам.
Како сам икад дисао без
Пољубац за лаку ноћ
Лаку ноћ,
Наду о којој сви причају.
Осећај осећања о коме певамо.
Седи у нашој спаваћој соби и читај наглас,
Као пролаз са лагане ноћи
И тихо певај за мене, љубави,
Твоја песма за сутра
И реци ми да се зовем негде тамо
И сањај за мене било шта, али сањај
То је у боји око
Знамо да сунце још излази, али није нас брига
Јер предуго покушавам,
Да бисте пробали и били савршена песма,
Када су наша срца тешка,
Не би требало да подносимо сами.
Лаку ноћ,
И лаку ноћ,
Кад си све о чему размишљам.
Све о чему сањам.
Како сам икад дисао без
Пољубац за лаку ноћ
Од лаку ноц,
Наду о којој сви причају.
Осећања о којима певамо.
Седите у нашим спаваћим собама и читајте наглас,
Као пролаз са лагане ноћи
Од лаку ноћ
Онда сте били тамо,
И видео сам своју Јулиете како грациозно пада низ степенице.
Тешко је пропустити,
Начин на који јој очи осветљавају собу,
И украсти ваздух.
Само осетите њене усне,
Закључај сваки дах који удахнем;
Не могу да удахнем унутра.
Да ли осећате како падамо?
Јер осећам како падамо
Тако лаку ноћ,
И лаку ноћ,
Кад си све о чему размишљам.
Све о чему сањам.
Како сам икад дисао без
Пољубац за лаку ноћ
Лаку ноћ,
Наду о којој сви причају.
Осећај осећања о коме певамо.
Седите у нашим спаваћим собама и читајте наглас,
Као пролаз са лагане ноћи
Ох, од лаку ноћ
И ту сте били,
И видео сам своју Јулиете како грациозно пада низ степенице.
Тешко је пропустити,
Начин на који јој очи осветљавају собу,
И украсти ваздух.
Да ли осећате како падамо?
Јер могу да осетим како падамо
Да ли осећате како падамо?
Јер могу да осетим како падамо
Да ли осећате како падамо?
Јер могу да осетим како падамо
Да ли осећате како падамо?
Јер могу да осетим како падамо
Ох ох ох ох ох ох

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com