PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the albion band – how many miles to babylon

Izvođač: the albion band - Naziv pesme: how many miles to babylon 

Tekst & Prevod: the albion band - how many miles to babylon Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od the albion band! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo t od the albion band i pogledajte koje još pesme imamo od the albion band u našoj arhivi, kao što je how many miles to babylon.

ORIGINAL

How many miles to Babylon?
Three score and ten.
Can I get there by candle-light?
There and back again.
If your feet be nimble,
If your tread be light,
You'll get there and back again
All by candle-light.
Daddy's gone a-soldiering
Far across the sea.
When will hee back again
Back to you and me?
If the winds are willing,
If moon shines bright,
That's when he'lle back again
All by candle-light.
Fingers at the window-pane;
Footsteps in the wood;
The scent of dust on summer rain;
Shadows on the wall.
While the wind calls softly,
While the moon shines bright,
Like a phantom there he stands
In the candle-light.
The sand is in your yellow hair;
The sun has scorched your skin.
Your uniform so fine and fair
The wars have worn it thin.
If your heart is willing,
If the time is right,
Say you'll never leave again
Lie by me tonight.
Come see there's little left of me
But longing for my love,
And to see the child I never saw
I thank the stars above.
Weary of the killing,
Ravaged by the fight;
I must go before the dawn
Snuffs the candle light.
How many miles to Babylon?
Three score and ten.
Can I get there by candle-light?
There and back again.
If your feet be nimble,
If your tread be light,
You'll get there and back again
All by candle-light.

PREVOD

Колико миља до Бабилона?
Три резултат и десет.
Могу ли стићи тамо уз свеће?
Ту и опет.
Ако су ваша стопала спретна,
Ако вам је газиште благо,
Доћи ћеш тамо и поново
Све помоћу свеће.
Тата је нестао
Далеко преко мора.
Када ће се поново вратити
Назад на тебе и на мене?
Ако су ветрови вољни,
Ако месец сја,
Тада ће се опет вратити
Све помоћу свеће.
Прсти на окну;
Кораци у шуми;
Мирис прашине на летњу кишу;
Сенке на зиду.
Док ветар тихо зове,
Док месец сјаји,
Као фантом тамо стоји
У светлости свећа.
Песак је у вашој жутој коси;
Сунце је пржило вашу кожу.
Ваша униформа тако фина и фер
Ратови су га исцрпљивали.
Ако је ваше срце вољно,
Ако је право време,
Реци да више никада нећеш отићи
Лези поред мене вецерас.
Дођи видјети мало ми је остало
Али чежња за мојом љубављу,
А да видим дете које никад нисам видео
Захваљујем горњим звездама.
Уморни од убиства,
Опустошен борбом;
Морам ићи пред зору
Угаси светлост свеће.
Колико миља до Бабилона?
Три резултат и десет.
Могу ли стићи тамо уз свеће?
Ту и опет.
Ако су ваша стопала спретна,
Ако вам је газиште благо,
Доћи ћеш тамо и поново
Све помоћу свеће.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com