PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the blood brothers – easy terms

Izvođač: the blood brothers - Naziv pesme: easy terms 

Tekst & Prevod: the blood brothers - easy terms Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od the blood brothers! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo t od the blood brothers i pogledajte koje još pesme imamo od the blood brothers u našoj arhivi, kao što je easy terms.

ORIGINAL

MRS JOHNSTONE
ONLY MINE UNTIL
THE TIME COMES ROUND
TO PAY THE BILL.
THEN I'M AFRAID.
WHAT CAN'T BE PAID
MUST BE RETURNED.
YOU NEVER, EVER LEARN,
THAT NOTHING'S YOURS,
ON EASY TERMS.
ONLY FOR A TIME,
I MUST NOT LEARN,
TO CALL YOU MINE.
FAMILIARISE
THAT FACE, THOSE EYES
MAKE FUTURE PLANS
THAT CANNOT BE CONFIRMED
ON BORROWED TIME,
ON EASY TERMS.
LIVING ON THE NEVER NEVER,
CONSTANT AS THE CHANGING WEATHER,
NEVER SURE
WHO'S AT THE DOOR
OR THE PRICE I'LL HAVE TO PAY
SHOULD WE MEET AGAIN
I WILL NOT RECOGNISE YOUR NAME.
YOU CAN BE SURE
WHAT'S GONE BEFORE
WILL BE CONCEALED.
YOUR FRIENDS WILL NEVER LEARN
THAT ONCE WE WERE
ON EASY TERMS.
LIVING ON THE NEVER NEVER,
CONSTANT AS THE CHANGING WEATHER,
NEVER SURE
WHO'S AT THE DOOR
OR THE PRICE I'LL HAVE TO PAY...
MRS LYONS
THEY'RE BORN, YOU DIDN'T NOTIFY ME.
MRS JOHNSTONE
COULDN'T I KEEP THEM FOR A FEW MORE DAYS,
THEY'RE A PAIR, THEY GO TOGETHER.
MRS LYONS
MY HUSBAND IS DUE BACK TOMORROW, MRS. JOHNSTONE.
I MUST HAVE MY BABY WE MADE AN AGREEMENT,
A BARGAIN. YOU SWORE ON THE BIBLE.
MRS JOHNSTONE
YOU'D BETTER SEE WHICH ONE YOU WANT
MRS LYONS
I'LL TAKE...
MRS JOHNSTONE
NO. DON'T TELL ME WHICH ONE. JUST TAKE HIM,
JUST TAKE HIM
LIVING ON THE NEVER NEVER,
CONSTANT AS THE CHANGING WEATHER,
NEVER SURE
WHO'S AT THE DOOR
OR THE PRICE I'LL HAVE TO PAY,
SHOULD WE MEET AGAIN...

PREVOD

ГОСПОЂА ЈОХНСТОНЕ
САМО МОЈА ДО
ВРИЈЕМЕ СЕ ОКРУГЛО
ДА ПЛАТИМО РАЧУН.
ОНДА СЕ БОЈИМ.
ШТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЛАТИ
МОРА СЕ ВРАТИТИ.
НИКАД, НИКАДА НАУЧИТЕ,
ТО НИШТА НИЈЕ ВАШЕ,
НА ЛАКО УСЛОВЕ.
САМО НА ВРИЈЕМЕ,
НЕ СМЕМ ДА УЧИМ,
ДА ТЕ ЗОВЕМ МОЈОМ.
УПОЗНАЈТЕ
ТО ЛИЦЕ, ОНЕ ОЧИ
НАПРАВИТЕ БУДУЋЕ ПЛАНОВЕ
ТО СЕ НЕ МОЖЕ ПОТВРДИТИ
НА ПОЗАЈМИЦЕ,
НА ЛАКО УСЛОВЕ.
ЖИВЕТИ НИКАД,
СТАЛНО КАО ПРОМЈЕЊИВО ВРИЈЕМЕ,
НИКАД СИГУРНО
КО ЈЕ НА ВРАТИМА
ИЛИ ЦЕНУ КОЈУ МОРАМ ДА ПЛАЋАМ
ТРЕБА ЛИ СЕ ПОНОВНО СУСРЕТИ
НЕЋУ ПРЕПОЗНАТИ ВАШЕ ИМЕ.
МОЖЕТЕ БИТИ СИГУРНИ
ШТА ЈЕ ПРОШЛО ПРИЈЕ
БИТ ЋЕ ПРИКРИВЕНИ.
ТВОЈИ ПРИЈАТЕЉИ НИКАДА НЕЋЕ УЧИТИ
ТО СМО БИЛИ ЈЕДНОМ
НА ЛАКО УСЛОВЕ.
ЖИВЕТИ НИКАД,
СТАЛНО КАО ПРОМЈЕЊИВО ВРИЈЕМЕ,
НИКАД СИГУРНО
КО ЈЕ НА ВРАТИМА
ИЛИ ЦЕНУ КОЈУ МОРАМ ДА ПЛАЋАМ ...
ГОСПОЂА ЛИОНС
РОДИЛИ СУ СЕ, НИСТЕ МЕ ОБВЕШТИЛИ.
ГОСПОЂА ЈОХНСТОНЕ
НЕ МОЖЕМ ДА ИХ САЧУВАМ ЈОШ НЕКОЛИКО ДАНА,
Они су пар, иду заједно.
ГОСПОЂА ЛИОНС
МОЈ МУЖ СЕ ВРАТИ СУТРА, ГОСПОЂО. ЈОХНСТОНЕ.
МОРАМ ДА ИМАМ ДЕТЕ КОЈИМ СМО СЕ ДОГОВОРИЛИ,
ПОГОДБА. ЗАКЛУЛИ СТЕ СЕ НА БИБЛИЈУ.
ГОСПОЂА ЈОХНСТОНЕ
БОЉЕ БИ ВИДИЛИ КОЈЕГА ЖЕЛИТЕ
ГОСПОЂА ЛИОНС
УЗЕЋУ...
ГОСПОЂА ЈОХНСТОНЕ
НЕ. НЕ КАЖИ МИ КОЈУ. САМО ГА УЗМИ,
САМО ГА УЗМИ
ЖИВЈЕТИ НИКАД,
СТАЛНО КАО ПРОМЈЕЊИВО ВРИЈЕМЕ,
НИКАД СИГУРНО
КО ЈЕ НА ВРАТИМА
ИЛИ ЦЕНУ КОЈУ МОРАМ ДА ПЛАЋАМ,
ТРЕБА ЛИ СЕ ПОНОВНО СУСРЕТИ ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com