PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the code – know your enemy

Izvođač: the code - Naziv pesme: know your enemy 

Tekst & Prevod: the code - know your enemy Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od the code! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo t od the code i pogledajte koje još pesme imamo od the code u našoj arhivi, kao što je know your enemy.

ORIGINAL

Know your enemy (2x)
Its inside of you
Inside of me
Know your enemy...
The clock is ticking like a time bomb in the mind
Of the people whos rebel hearts cry out to break
The ties that bind desperate times to the human
Spirit in us all watch it fall light the fuse let it begin!
Chorus:
We are the people
We are the time bomb picket line
Revolution, A revolution forged and redefined
With our minds with our hearts not shackled hands
Born to care not to kill
To help our fellow man and so we stand
Hand in hand and in solidarity
To know the truth, Know yourself, and know...
Know your enemy
And we're like fuses like candles burning at both ends
In the darkness in this madness lies another means to an end
But I contend that the human spirit in us all
Will stand tall... light the fuse let it begin!
(Chorus)
So take these words tear them down they don't mean anything
If we don't act on our ideas than they're just words we sing
Fuck your rhetoric of reason your banner and your plea
'Till you know the truth, know yourself, and know...
Know your enemy

PREVOD

Упознај свог непријатеља (2к)
То је у вама
У мени
Упознај свог непријатеља ...
Сат у мислима откуцава попут временске бомбе
Од људи чија побуњена срца вапе за сломом
Везе које очајна времена вежу за људско
Дух у свима нама гледа како пада, упаљач осигурач нека почне!
Припев:
Ми смо народ
Ми смо линија за пирамидалне бомбе
Револуција, револуција искована и редефинисана
Са нашим умом са нашим срцем не окованим рукама
Рођен да пази да не убије
Да помогнемо ближњима и тако стојимо
Руку под руку и солидарно
Да знате истину, упознајте себе и знајте ...
Упознај свог непријатеља
А ми смо попут осигурача попут свећа које горе на оба краја
У тами овог лудила лежи још једно средство за постизање циља
Али ја тврдим да је људски дух у свима нама
Стајаће високо ... упалите осигурач да почне!
(Припев)
Дакле, узмите ове речи срушите их да не значе ништа
Ако не делујемо према својим идејама, то су само речи које певамо
Зајеби своју реторику разума, своју заставу и своју молбу
„Док не сазнаш истину, упознај себе и знај ...
Упознај свог непријатеља

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com