PREVOD24.COM

Izvođač: the code - Naziv pesme: riot 

Tekst & Prevod: the code - riot Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od the code! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo t od the code i pogledajte koje još pesme imamo od the code u našoj arhivi, kao što je riot.

ORIGINAL

The dark and stormy clouds of rage came rumbling in
And the city burn a blaze so bright the night resembled morning
There was vengeance in their eyes as their voices pierced the silence
The city smelled of chaos and the news reported Riot (Riot Riot Riot!)
Drop the routine and go
The common consensus down every single road
One a looting next a shooting... it left you wondering what's next?
The city burned a blaze because of mans ignorance
[Chorus:]
We took a stand (but were we as one)
We made demands (based on opinions)
So here we stand (in our waste land)
Back where we began
Too much power made the human greed
The milk is sour and we're still in need
Eleventh hour let the blind man see
That we're back where we began I said were back where we began!
Riot, Riot, Riot (4x)
From the cold concrete ruins came the echoed cry
As the morning broke so did the sky
To reveal the seal that had been broke
The past the present the future..a joke
I saw the market place I saw my house
I saw the school yard, park, windows broken out
Under a brand new day, a brand new sun
I stood amongst the chaos...god what have we done?
(Chorus)
Oh my god what have we done
We waged a war that cant be won (2x)
And now we're back where we began
Riot, Riot, Riot (4x)

PREVOD

Мрачни и олујни облаци беса ушли су тутњајући
И град је изгарао пламен тако светао да је ноћ личила на јутро
У њиховим очима била је освета док су њихови гласови пробијали тишину
Град је мирисао на хаос и вести су јавиле Риот (Риот Риот Риот!)
Напусти рутину и иди
Заједнички консензус на сваком путу
Једна пљачка, следећа пуцњава ... оставила си да се питаш шта је следеће?
Град је изгорео у пламену због незнања човека
[Припев:]
Заузели смо став (али да ли смо били као једно)
Поставили смо захтеве (на основу мишљења)
Дакле, овде стојимо (у нашој пустоши)
Натраг тамо где смо започели
Превише снаге учинило је људску похлепу
Млеко је кисело и још увек смо у потреби
Једанаести сат нека слепац види
Да смо се вратили тамо где смо започели рекао сам да смо се вратили тамо где смо започели!
Риот, Риот, Риот (4к)
Из хладних бетонских рушевина допирао је одјек плача
Како је јутро избијало, тако је и небо пропадало
Да би се открио сломљени печат
Прошлост садашњост будућност.. шала
Видео сам пијацу, видео сам своју кућу
Видео сам школско двориште, парк, избијене прозоре
Под потпуно новим даном, потпуно новим сунцем
Стајао сам међу хаосом ... боже шта смо учинили?
(Припев)
О Боже шта смо то урадили
Водили смо рат који се не може добити (2к)
И сад смо се вратили тамо где смо започели
Риот, Риот, Риот (4к)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com