PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the devil wears prada – modeify the pronunciation

Izvođač: the devil wears prada - Naziv pesme: modeify the pronunciation 

Tekst & Prevod: the devil wears prada - modeify the pronunciation Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od the devil wears prada! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo t od the devil wears prada i pogledajte koje još pesme imamo od the devil wears prada u našoj arhivi, kao što je modeify the pronunciation.

ORIGINAL

Now that it's here,
It's too late.
The whole wide world,
Is fearing the wrong things.
Falling down a cold staircase.
Falling down a cold staircase.
And persistently I darken my shadow to cover up regret but the Train tracks still lie straight.
Lie straight.
It'll be the end of deception.
Vertical to the horizon.
Vertical to the horizon.
[Yeah!]
It'll be the end of deception.
[Yeah!]
It'll be the end of deception.
This is the gun to the manipulation.
This is the gun to the manipulation.
Bring the end
Bring the end [ow!]
Bring the end
Bring the end
Bring the end
Bring the end[ow!]
Bring the end
Bring the end
Architecture is falling [yeah]
Denial;
A repetitive trait.
Repetition.
The walls.
Betrayal;
A repetitive trait.
I thought this died so long ago,
But reoccuring shame eats at me.
It eats at me.
[I thought this died]
I thought this died so long ago,
Died so,
So long ago,
[Why?]
This reoccuring shame eats at me.
[Why?]
She eats at me
She walked away.
I'm here for forgiveness
God. one more time.
One more time.
[One more time]
Oh! I'm slurring, slurring apilation of words.
Apilation of words.
Pleading only for..
Pleading for forgiveness
From you
[One more time]
God. I ask forgiveness,
One more time
This one more time...
[And I plea for her]
I thought this died so long ago,
[Long ago]
This reoccuring shame
[Shame]
You're slurring all your words
I plea for this
I plea for this
One more time
I'm asking for your forgiveness,
God. lay her to rest
Lay her to rest.....

PREVOD

Сад кад је овде,
Прекасно је.
Цео свет,
Плаши се погрешних ствари.
Пад низ хладно степениште.
Пад низ хладно степениште.
И упорно замрачим сенку како бих прикрио жаљење, али железничке пруге и даље леже право.
Лезите равно.
Биће крај обмане.
Окомито на хоризонт.
Окомито на хоризонт.
[Аха!]
Биће крај обмане.
[Аха!]
Биће крај обмане.
Ово је пиштољ за манипулацију.
Ово је пиштољ за манипулацију.
Донеси крај
Донеси крај [ов!]
Донеси крај
Донеси крај
Донеси крај
Донеси крај [ов!]
Донеси крај
Донеси крај
Архитектура пропада [да]
Ускраћивање;
Понављајућа особина.
Понављање.
Зидови.
Издајство;
Понављајућа особина.
Мислио сам да је ово умрло тако давно,
Али поново ме обузима срамота.
Једе код мене.
[Мислио сам да је ово умрло]
Мислио сам да је ово умрло тако давно,
Умро,
Тако давно,
[Зашто?]
Та ме поново обузима срамота.
[Зашто?]
Једе на мене
Отишла је.
Овде сам због опроштења
Бог. још једном.
Још једном.
[Још једном]
Ох! Глазим се, гнојим апилацијом речи.
Апилација речи.
Молим се само за ..
Молим за опрост
Од тебе
[Још једном]
Бог. Тражим опрост,
Још једном
Ово још један пут ...
[И молим се за њу]
Мислио сам да је ово умрло тако давно,
[Давно]
Ову поновну срамоту
[Срамота]
Глупаш све своје речи
Молим за то
Молим за то
Још једном
Тражим ваш опроштај,
Бог. остави је да се одмара
Остави је да се одмори .....

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com